PLANETARI DE CASTELLÓ
PLANETARI DE CASTELLÓ

ÚLTIM MES
Observacions en Grau de Castelló, Castellón fins a les 22:31:10 hores del dia 28/03/2020
Últims 28 dies front als Promedis Anuals.
Màx. - Mín.
Màx. Temperatura
Mín. Temperatura
Mín. Sens. Térmica
Màx. Humitat
Mín. Humitat
Màx. Pto. Rosada
Mín. Pto. Rosada
Mensuals
25.1 C
5.6 C
4.4 C
96 %
25 %
14.8 C
-3.5 C
Anuals
25.1 C
2.4 C
0.1 C
96 %
22 %
14.8 C
-3.5 C
Màx. - Mín.
Màx. Veloc. Vent
Màx. Presió
Mín. Presió
Plutja Total (inici 1/Oct)
Màx. Caudal Lluv.
Màx. Radiació Solar
Màx. Índex UV
Mensuals
82  km/h
1027.7  mb
993.7  mb
33.4 mm
41.2 mm/h
1056 Watt
5.0
Anuals
82  km/h
1032.9  mb
993.7  mb
349.8 mm
174.6 mm/h
1056 Watt
5.0
Gràf. Mensual Temp/PtoRosada

Gràf.  Mensual Humitat

Gràf. Mensual Plutja diaria

Gràf. Mensual Dir. Vent

Gràf. Mensual Rad. Solar

Gràf. Mensual Evapotranspiració

Gràf. Mensual S.Term/I.Calor

Gràf. Mensual Presió

Gràf. Mensual Vent

Gràf. Mensual Màx Vent

Gràf. Mensual UV