PLANETARI DE CASTELLÓ
PLANETARI DE CASTELLÓ

ÚLTIM MES
Observacions en Grau de Castelló, Castellón fins a les 13:16:10 hores del dia 17/01/2021
Últims 28 dies front als Promedis Anuals.
Màx. - Mín.
Màx. Temperatura
Mín. Temperatura
Mín. Sens. Térmica
Màx. Humitat
Mín. Humitat
Màx. Pto. Rosada
Mín. Pto. Rosada
Mensuals
20.5 C
-17.8 C
6.0 C
91 %
0 %
7.7 C
-17.8 C
Anuals
20.5 C
1.4 C
-0.2 C
91 %
29 %
7.7 C
-6.9 C
Màx. - Mín.
Màx. Veloc. Vent
Màx. Presió
Mín. Presió
Plutja Total (inici 1/Oct)
Màx. Caudal Lluv.
Màx. Radiació Solar
Màx. Índex UV
Mensuals
47  km/h
1026.2  mb
0.0  mb
20.4 mm
7.2 mm/h
553 Watt
2.0
Anuals
47  km/h
1026.2  mb
1001.5  mb
144.0 mm
460.8 mm/h
553 Watt
2.0
Gràf. Mensual Temp/PtoRosada

Gràf.  Mensual Humitat

Gràf. Mensual Plutja diaria

Gràf. Mensual Dir. Vent

Gràf. Mensual Rad. Solar

Gràf. Mensual Evapotranspiració

Gràf. Mensual S.Term/I.Calor

Gràf. Mensual Presió

Gràf. Mensual Vent

Gràf. Mensual Màx Vent

Gràf. Mensual UV