PLANETARI DE CASTELLÓ
PLANETARI DE CASTELLÓ

ÚLTIM MES
Observacions en Grau de Castelló, Castellón fins a les 05:46:10 hores del dia 29/01/2020
Últims 28 dies front als Promedis Anuals.
Màx. - Mín.
Màx. Temperatura
Mín. Temperatura
Mín. Sens. Térmica
Màx. Humitat
Mín. Humitat
Màx. Pto. Rosada
Mín. Pto. Rosada
Mensuals
20.8 C
-17.8 C
12.0 C
94 %
0 %
12.6 C
-17.8 C
Anuals
20.8 C
2.4 C
0.1 C
94 %
40 %
12.6 C
0.3 C
Màx. - Mín.
Màx. Veloc. Vent
Màx. Presió
Mín. Presió
Plutja Total (inici 1/Oct)
Màx. Caudal Lluv.
Màx. Radiació Solar
Màx. Índex UV
Mensuals
80  km/h
1032.4  mb
0.0  mb
115.4 mm
48.2 mm/h
671 Watt
2.2
Anuals
80  km/h
1032.4  mb
1012.7  mb
316.4 mm
174.6 mm/h
671 Watt
2.2
Gràf. Mensual Temp/PtoRosada

Gràf.  Mensual Humitat

Gràf. Mensual Plutja diaria

Gràf. Mensual Dir. Vent

Gràf. Mensual Rad. Solar

Gràf. Mensual Evapotranspiració

Gràf. Mensual S.Term/I.Calor

Gràf. Mensual Presió

Gràf. Mensual Vent

Gràf. Mensual Màx Vent

Gràf. Mensual UV