Cita Prèvia Ajuntament de Castelló de la Plana

A partir del pròxim 1 d'Agost, mitjançant el servei de cita prèvia únicament s'atendrà persones físiques (art. 14 de la llei 39/2015 del PACAP).

No s'atendrà presencialment persones jurídiques ni a persones físiques en representació de persones jurídiques, excepte associacions. Les persones jurídiques i els seus representants només podran sol·licitar cita presencial per a informació o consultes.

Sol·licitud de Cita

Sol·licite cita prèvia.

Sol·licitar Cita Prèvia

Consulta de Cita

Consulte les dades d'una cita.

Consultar Cita Prèvia

Anul·lació de Cita

Si vol canviar un cita haurà d'eliminar l'anterior.

Anul·lar Cita Prèvia