Observatori - Panell de Govern Obert

"Observatori" ofereix aplicacions concebudes per a la consulta i l'anàlisi d'un magatzem d'indicadors sobre Castelló de la Plana.

L'Origen de les dades són diferents Administracions Públiques i el propi Ajuntament de Castelló de la Plana. Les aplicacions estan pensades tant per a proporcionar informació a la ciutadania com per a proporcionar informació als diferents directius, tècnics i empleats municipals.

Actualitat Socioeconòmica, Situació del Mercat de Treball i Transparència Econòmica Comparada.

Dades de Castelló de la Plana comparades amb els municipis de la província.

Anar a Actualitat Socioeconòmica

[ Available in other languages: English version ]

Observatori Estadístic de la Ciutat.

Més de 800 indicadors socioeconòmics de Castelló de la Plana.
Anar a Observatori Estadístic de la Ciutat