Policia Local: Proxpol

CAMPANYA: Policia Local: Proxpol


-

Introducció

Proxpol és el nou sistema de gestió de la proximitat policial, en el Cos de Policia Local de Castelló de la Plana, per a la creació, a través de l'enquestació ciutadana permanent, la gestió del temps compartida i el seguiment periòdic de serveis, d'un instrument de diagnòstic de satisfacció, sensació de seguretat i convivència ciutadana, orientat a aconseguir un enfocament de policia comunitària que assegura una participació veïnal contínua i sistemàtica en la gestió policial de la convivència i asseguri un flux de retroalimentació bidireccional fluït i permanent.

Objectius del projecte

Els objectius fonamentals son:
  • Establir eines i metodologies de coneiximent que permetin captar l'impacte de les activitats que es desenvolupen en la ciutat i que generen impacte sobre la convivència o la percepció de conflictes
  • Desenvolupar la marca de la Policia Participativa Local de Castelló com identitat inequívoca de compromís amb la ciutadania
  • Reduir la incertesa present en la presa de decisions directives, subministrant la informació apropiada en el moment i format adequats
  • Recolzar als districtes en la gestió de la convivència mitjançant una dinàmica de treball que es base en la participació de forma activa i pasiva en la política de seguretat pública i convivéncia, transversalitat i en la definició de les intervencions de cadascun dels actors.
  • Mobilitzar els recursos i serveis existents en el conjunt de l'organització municipal i aquells de caràcter extern que siguen pertinents per a coneixer l'estat del civisme i la convivència en la ciutadania i establir linies d'acció.
  • Sensibilitzar i comunicar els valors propis de la convivència i el civisme mitjançant el treball amb la xarxa comunitària de la ciutat.
  • Validar les fonts de dades, que són el sustento per construir índexs e indicadors d'inseguretat/convivència, els mateixos que són difosos oportunament, amb el proposit de millorar la seguretat pública i convivència de tots.
  • Busquem comptar amb un instrument fiable de valoració que ens indiqui si el que fem és realment el que espera el ciutadà que fem, és a dir si responem a les seves expectatives.