Està en: INICI > Mobilitat > Mobilitat en Bicicleta > Pla director de la bicicleta > ¿Què és?

Biciregistro

El biciregistro.es és un sistema nacional de registre i identificació de bicicletes, que pretén fomentar l'ús d'aquest mitjà de transport, aconseguir una disminució de robatoris i possibilitar la recuperació d'una bicicleta en qualsevol punt del país en cas de pèrdua o robatori.

Per això s'ha creat un sistema d'identificació únic per a cada bicicleta a partir d'uns adhesius de registre, i una pàgina web en la qual s'arrepleguen totes les característiques de la bicicleta i del seu propietari.

El registre de bicicletes Biciregistro és propietat de la Red de Ciudades por la Bicicleta i compta amb la participació de la Direcció General de Trànsit i dels Ajuntaments adherits.

>> ¿Cómo registrar su bicicleta?