Està en: INICI > Mobilitat > Mobilitat en Bicicleta > > Sistema de Prèstec BiciCas

L'augment de desplaçaments en nostres ciutats consolida l´implantació de sistemes de préstec de bicicletes públiques com una alternativa idònea per als desplaçaments urbans, no soles desde el punt de vista de la movilitat sinó també per a la millora del medi ambient i la salut de la ciutat.

El sistema de préstec de bicicletes públiques permet disposar d'una nova opció de transport públic ràpid, flexible i pràctic, així com promocionar entre els ciutadans l'ús d'un mitjà de transport urbà saludable.

Amb la finalitat de promocionar el transport urbà en bicicleta, l'Ajuntament de Castelló ha dut a terme la implantació i manteniment d'un servei de préstec de bicicletes anomenat Bicicas.

El servei de préstec de bicicletes (Bicicas) consisteix en una xarxa d´aparca-bicis automatitzades en les que existeixen a disposició del públic bicicletes per al seu ús en la ciutat.

Es tracta d´un sistema de préstec de bicicletes d'ús públic en el terme municipal de Castelló de la Plana, degudament mantingut, conservat i gestionat íntegrament, amb les següents finalitats :

  • Ofrerir una alternativa al transport motoritzat privat per a desplaçar-se per dins de la ciutat de Castelló.
  • Millorar el medi ambient urbà mitjançant una reducció dels problemes de contaminació atmosfèrica, acústica i visual.
  • Reforçar el teixit social i els valors cívics integrant la bicicleta comunitària a la vida urbana quotidiana de la ciutat.

El sistema de préstec de bicicletes que empra la ciutat de Castelló ha sigut desenvolupat, dissenyat i fabricat a Espanya.


>> Més informació del servei

Bicicas