Està en: INICI > Mobilitat > Mobilitat en Bicicleta > > Sistema de Prstec BiciCas

L'augment de desplaaments en nostres ciutats consolida limplantaci de sistemes de prstec de bicicletes pbliques com una alternativa idnea per als desplaaments urbans, no soles desde el punt de vista de la movilitat sin tamb per a la millora del medi ambient i la salut de la ciutat.

El sistema de prstec de bicicletes pbliques permet disposar d'una nova opci de transport pblic rpid, flexible i prctic, aix com promocionar entre els ciutadans l's d'un mitj de transport urb saludable.

Amb la finalitat de promocionar el transport urb en bicicleta, l'Ajuntament de Castell ha dut a terme la implantaci i manteniment d'un servei de prstec de bicicletes anomenat Bicicas.

El servei de prstec de bicicletes (Bicicas) consisteix en una xarxa daparca-bicis automatitzades en les que existeixen a disposici del pblic bicicletes per al seu s en la ciutat.

Es tracta dun sistema de prstec de bicicletes d's pblic en el terme municipal de Castell de la Plana, degudament mantingut, conservat i gestionat ntegrament, amb les segents finalitats :

  • Ofrerir una alternativa al transport motoritzat privat per a desplaar-se per dins de la ciutat de Castell.
  • Millorar el medi ambient urb mitjanant una reducci dels problemes de contaminaci atmosfrica, acstica i visual.
  • Reforar el teixit social i els valors cvics integrant la bicicleta comunitria a la vida urbana quotidiana de la ciutat.

El sistema de prstec de bicicletes que empra la ciutat de Castell ha sigut desenvolupat, dissenyat i fabricat a Espanya.


>> Ms informaci del servei

Bicicas