Està en: INICI > Mobilitat > Accs Zona Peatonal Centre > Accs Zona Peatonal Centre

REGULACI S RESTRINGIT CARRERS DE VIANANTS ZONA CENTRE NUCLI HISTRIC
L'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana, a travs de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, est procedint a la substituci del sistema de pilons per un sistema CCTV amb reconeixement de matrcules (OCR), per al control de la circulaci restringida dels accessos al centre histric de la ciutat.

El projecte inclou el subministrament, installaci i posada en marxa del sistema de cmeres, per als diferents accessos en la zona de vianants centre de la ciutat, incloent-hi el reconeixement de matrcules. El sistema tamb porta incorporat la installaci i posada en marxa del maquinari i programari necessari per a la gesti dels accessos al centre de control de mobilitat de l'Ajuntament de Castell de la Plana i el programari d'integraci de control d'accessos per a la tramitaci automtica de les denncies d'usuaris no autoritzats a travs del coneixement de la infracci a travs de mitjans de captaci i reproducci d'imatges que permeten la identificaci del vehicle.

D'acord amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de Castell de la Plana, l'objecte daquesta mesura s la regulaci de l's de les zones de vianants d's restringit, a fi de recuperar l'espai per a la lliure circulaci de vianants, i reduir la circulaci de vehicles de motor no autoritzats per aquestes, aix com gestionar adequadament les operacions de crrega i descrrega en la zona de vianants centre nucli histric.

Aquests criteris s'apliquen a tots els carrers de vianants que, d'acord amb el Pla General Estructural de la ciutat de Castell de la Plana, es troben dins de la zona ZUR-NH Nucli Histric, delimitada per la plaa Clav i el carrer Sant Llus al nord, l'avinguda Rei en Jaume i carrers Saragossa a l'oest, el carrer Governador Bermdez de Castro a l'est fins a la plaa Borrull, i els carrers Escultor Viciano, Temprado, Llus Vives, Ruiz Zorrilla i Gasset al sud.

La circulaci a travs del viari contingut en aquesta delimitaci est restringida. L'accs es permet per a crrega i descrrega amb vehicles comercials i autoritzats en la franja horria de 8:00 a 11:00 hores del mat, passant a ser restringit amb accs nic per a autoritzats a partir de les 11:00 hores.

La circulaci de vehicles de motor per la zona de vianants centre nucli histric requerir una autoritzaci municipal, amb la sollicitud prvia de la persona interessada, a la qual acompanyar la documentaci que, en cada cas s'establisca. A aquest efecte, es distingeixen autoritzacions per a resident, comeros i accessos a garatge que habilitaran per a circular per zones de vianants i per a estacionar per a efectuar labors de crrega i descrrega per un temps mxim de 10 minuts, segons els casos.

Autoritzacions d'accs a la zona peatonal centre nucli histric [Seu Electrnica]


Fases d'implantaci

 • Perode de prova. S'ha establit un perode de prova del sistema informtic de gesti de multes, des de l'1 de gener fins al 15 de febrer de 2021. Durant aquest perode de temps, s'est procedint a efectuar comunicacions sense multa a les persones que hi accedisquen amb vehicles sense autoritzaci.

 • Posada en marxa del sistema sancionador. A partir del 16 de febrer de 2021, comenar el perode sancionador i es denunciaran les persones que hi accedisquen amb vehicles sense autoritzaci pels motius segents:

  • CIRCULAR PER ZONA DE VIANANTS AMB EL VEHICLE RESSENYAT SENSE AUTORITZACI: IMPORT 200

  • CIRCULAR PER ZONA DE VIANANTS AMB EL VEHICLE RESSENYAT UTILITZANT UN ACCS NO AUTORITZAT: IMPORT 200

  • ESTACIONAR EN ZONA DE VIANANTS AMB EL VEHICLE RESSENYAT SUPERANT EL TEMPS D'ESTADA PERMS EN L'AUTORITZACI: IMPORT 80


Com realitzar els trmits?

 • A travs de la Seu Electrnica de l'ajuntament de Castell de la Plana: per a la qual cosa caldr identificar-se electrnicament per mitj de certificat digital.

 • De forma presencial: a travs de cita prvia. Es pot sollicitar cita prvia a travs del web de cita prvia: citaprevia.castello.es o a travs del telfon d'atenci a la ciutadania 010 si es telefona des de Castell o del telfon 964 226 010, si es fa des de mbil o des d'altres municipis.

 • Per mitj de cita prvia satn en: Tinncia Nord (plaa Primer Mol), Tinncia Oest (plaa Llacunes de Ruidera Mas Blau), Palau de la Festa (Carrer Riu Sella, 1) i Tinncia Grau (passeig Bonavista, 28).


  Ms informaci:

  Centre de Control de Mobilitat Urbana
  Plaa del Mercadet, s/n.
  12001
  movilidad@castello.es