Objectiu: Introduir la perspectiva intercultural en l’àmbit laboral i facilitar la inserció laboral de les persones migrades, a través de les línies de coordinació establertes amb l’Agència Municipal de Desenvolupament Local, així com amb altres entitats competents en matèria d’ocupació.

  1. Protocol de coordinació entre el NCIS-AMICS i l’Agència de Desenvolupament Local.
  2. Mòduls formatius en matèria d’estrangeria i de codis interculturals, al personal municipal adscrit a l’Agència de Desenvolupament Local.
  3. Coordinació amb altres serveis d’ocupació i formació.
  4. Comissions tècniques d’ocupació i formació.