Està en: INICI > Convivncia Social i Interculturalitat > Treball en Xarxa > Serveis Socials Generals i Especialitzats

Objectiu: Facilitar a la població migrada i teixit associatiu de la ciutat, l’accés normalitzat als programes i serveis dels Serveis Socials Municipals, i recolzar als/a les professionals en la seua intervenció.

  1. Protocol de coordinació amb els Serveis Socials Generals: Emergència Social (Contraprestació emergència, accés a cursos, escola d’acollida, etc.) i Informació, Mediació Intercultural i altres que puguen desenvolupar-se.
  2. Servei d’Orientació Jurídica en Dret d’Estrangeria.
  3. Mediació Intercultural.
  4. Traducció Lingüística.
  5. Mòduls formatius en matèria d’estrangeria i de codis interculturals, al personal municipal adscrit a Serveis Socials Generals.
  6. Participació en la Comissió Tècnica Municipal de valoració de sol·licituds de subvencions destinades a entitats prestadores de Serveis Socials.
  7. Participació de tècnics de Serveis Socials Generals en les meses de coordinació intercultural de recursos en districtes/barris impulsades des de NICS-AMICS.
  8. Estratègia d’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats.
  9. Xarrades de prevenció de trastorns addictius.
  10. Adaptació dels sistemes de recollida d’informació estadística dels serveis municipals i altres recursos comunitaris a la realitat migratòria del municipi.