Està en: INICI > Convivncia Social i Interculturalitat > Treball en Xarxa > mbit Educatiu/Formatiu

Objectiu: Afavorir la convivència intercultural en la comunitat educativa i l’eliminació de barreres en la comunicació, establint i/o consolidant espais de coordinació amb les entitats públiques i privades amb competència en la matèria.

  1. Mesa Local de Coordinació de Recursos Formatius.
  2. Mesa Local d’Absentisme.
  3. Tallers d’Educació Intercultural dirigits a professorat, alumnat i AMPA.
  4. Alumnat mediador.
  5. Pati educador.
  6. Aula de Convivència.
  7. Professorat educador.