Objectiu: Introduir la perspectiva intercultural en l’atenció sanitària a persones d’altres cultures i recolzar els/les professionals en la seua intervenció, col·laborant amb els serveis de salut en accions preventives i l’ús racional dels recursos.

  1. Xarrades a professionals de l’àmbit sanitari.
  2. Mòduls formatius i sensibilització a professionals de l’àmbit sanitari.
  3. Xarrades preventives en matèria de salut a persones al·lòctones.
  4. Estratègies de coordinació amb serveis de salut.
  5. Mediació intercultural.
  6. Mòdul pràctic Salut Escola d’Acollida.
  7. Servei de Traducció.