Objectiu: Fomentar valors de convivència entre menors i joves de les cultures coexistents en la ciutat, impulsant la seua implicació i participació, en coordinació amb altres departaments municipals i entitats públiques i privades.

  1. Programa Jóvenes per la Interculturalidad.
  2. Pla Municipal de Joventut 2010-2013.
  3. Projecte Chavi.
  4. Agenda Educando.
  5. Programa en matèria d’intervenció socioeducativa amb menors infractors.
  6. Espai Intercultural de Menors.