Està en: INICI > Convivncia Social i Interculturalitat > Treball en Xarxa > Altres Entitats Pbliques

Objectiu: Establir sinergies amb entitats públiques del municipi en matèria de diversitat cultural, amb la finalitat d’aconseguir un major grau d’eficàcia i eficiència dels recursos.

  1. Coordinació d’accions conjuntes amb institucions universitàries del municipi.
  2. Tallers de comunicació intercultural en el centre penitenciari.
  3. Tallers de comunicació intercultural en centres d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
  4. Formació en interculturalitat al personal de l’Administració Central vinculat/interessat en matèria d’estrangeria.
  5. Coordinació d’accions conjuntes per a la realització d’estudis d’anàlisi de la població migrant amb la Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística.
  6. Col·laboració del personal de l’Administració Central (Oficina d’Estrangers, Unitat de Violència contra la Dona, Àrea de Sanitat Exterior) com a docents en programes de formació organitzats des del NCIS-AMICS.