Està en: INICI > Convivncia Social i Interculturalitat > Treball en Xarxa > Teixit Associatiu i Altres Entitats Privades

Objectiu: Creació i impuls d’espais i coordinació d’accions que promoguen el diàleg en matèria de migracions, diversitat i interculturalitat.

  • 1. Observatori tècnic de les diverses entitats públiques i privades que promouen la integració social gitana a Castelló.
  • 2. Projecte Acercando/Participació Conjunta.
  • 4. Trobada d’associacions.
  • 5. Mesa interreligiosa.
  • 6. Accions conjuntes amb teixit associatiu i ONG de la ciutat.