Objectiu: Facilitar la posada en marxa de programes i serveis de caràcter cultural, informatiu, formatiu, educatiu i lúdic, tendents a promoure la convivència social i intercultural i afavorir la integració, optimitzant els recursos municipals.

  1. Autorització temporal d’ús d’espais i/o equipament per a activitats interculturals.
  2. Autorització temporal d’ús d’espais i/o equipament a altres departaments municipals i extramunicipals.