La millora contínua en la prestació del nostre servei constitueix un dels nostres compromisos, enfocat a complir amb les satisfacció, desitjos i expectatives de la ciutadania.

Per això, l’Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS), emmarcada en el Negociat d’Immigració i Convivència Social de l’Ajuntament de Castelló, desenrotlla un sistema de gestió amb les majors garanties de qualitat.

Applus

Certifica que el sistema de gestió de la qualitat de l’organització de l’Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS), de l’Ajuntament de Castelló, aplicat als seus serveis de:

 • El Servei d’Informació i Orientació.
 • El Servei d’Orientació Jurídica en Dret d’Estrangeria.
 • El Servei de Mediació Intercultural.
 • Realització d’informes d’inserció social.
 • El Servei d’Atenció Social Especialitzada.
 • Cursos d'espanyol i de valencià per a Immigrants.
 • Servei de Traducció.
 • Realització d’informes d’Adequació de Vivenda.
 • Disseny i desenrotllament d’accions d’Interculturalitat i Comunicació.
 • Escola d’Acollida.
 • Autorització d’ús temporal d’espais o equipaments.

D'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Norma UNE-EN-ISO 9001:2008

>> Certificat de Qualitat [PDF]