Està en: INICI > Educació > Escolarització > Àrees d'Influència de Centres Escolars

Àrees d'Influència de Centres Escolars:


Nota Informativa: El Consell Escolar Municipal en reunió celebrada en sessió ordinària el dia 25 d'abril de 2016, de conformitat amb el Capítol V de l'Orde 7/2016 de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va acordar el següent:

"Que respecte als domicilis situats a un costat i a l'altre de la línia de delimitació de l'àrea d'influència, el criteri que s'haurà de tindre en compte per a sol·licitar Centre Escolar, és que els números pars i imparells quedaran enquadrats dins de les seues respectives àrees d'influència on estiguen domiciliats".


Resolució de la Direcció territorial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, relativa a les Àrees d'Influència.