Està en: INICI > Educaci > Escolaritzaci > rees d'Influncia de Centres Escolars

Les rees dinfluncia que regiran per al procediment dadmissi dalumnat dEducaci Infantil, Primria, Educaci Secundria Obligatria i Batxillerat del curs 2021-2022 seran les vigents les del curs 2019-2020, una vegada que la direcci territorial d'Educaci, Cultura i Esport aix ho ha determinat de conformitat amb l'article tercer de la Resoluci de 29 de mar de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissi de l'alumnat en els centres pblics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOCV nmero 9051, de data 30 de mar de 2021.

rees d'Influncia de Centres Escolars:


Nota Informativa: El Consell Escolar Municipal en reuni celebrada en sessi ordinria el dia 25 d'abril de 2016, de conformitat amb el Captol V de l'Orde 7/2016 de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educaci, Investigaci, Cultura i Esport va acordar el segent:

"Que respecte als domicilis situats a un costat i a l'altre de la lnia de delimitaci de l'rea d'influncia, el criteri que s'haur de tindre en compte per a sollicitar Centre Escolar, s que els nmeros pars i imparells quedaran enquadrats dins de les seues respectives rees d'influncia on estiguen domiciliats".


Resoluci de la Direcci territorial de la Conselleria d'Educaci, Investigaci, Cultura i Esport de Castell, relativa a les rees d'Influncia.