Agncia de Desenvolupament Local

L'Agncia de Desenvolupament Local (ADL) s un departament depenent de la Regidoria de Benestar Social i Foment d'Ocupaci de l'Ajuntament de Castell que ofereix a la ciutadania els Serveis d'Informaci, Orientaci Laboral i Cerca d'Ocupaci a aquelles persones aturades, mitjanant la realitzaci d'itineraris individualitzats d'inserci laboral i la participaci en programes de formaci i ocupaci

Horari
De dilluns a divendres:
  • De 9:00 a 14:00 hores.
Horari d'estiu (entre l'1 de juny i el 30 de setembre):
  • De 9:00 a 13 hores.

Requisits
Els serveis que ofereix l'Agncia de Desenvolupament Local van dirigits a les persones aturades que compleixin els segents requisits:
  • Estar inscrit al Centre SERVEF com a demandant d'ocupaci.
  • Ser resident a la ciutat de Castell o districte martim del Grau de Castell.
  • Si escau, estar en possessi del perms de treball.
Per realitzar la primera inscripci s'haur d'aportar la segent documentaci:
  • Fulla DARDE d'inscripci en el Servef.
  • DNI o NIE.
  • Informe de Vida laboral i/o curriculum vitae
  • Certificat de minusvalidesa, si escau.
  • Perms de treball, si escau.