Agència de Desenvolupament Local

L'Agència de Desenvolupament Local (ADL) és un departament depenent de la Regidoria de Benestar Social i Foment d'Ocupació de l'Ajuntament de Castelló que ofereix a la ciutadania els Serveis d'Informació, Orientació Laboral i Cerca d'Ocupació a aquelles persones aturades, mitjançant la realització d'itineraris individualitzats d'inserció laboral i la participació en programes de formació i ocupació

Horari
De dilluns a divendres:
  • De 9:00 a 14:00 hores.
Horari d'estiu (entre l'1 de juny i el 30 de setembre):
  • De 9:00 a 13 hores.

Requisits
Els serveis que ofereix l'Agència de Desenvolupament Local van dirigits a les persones aturades que compleixin els següents requisits:
  • Estar inscrit al Centre SERVEF com a demandant d'ocupació.
  • Ser resident a la ciutat de Castelló o districte marítim del Grau de Castelló.
  • Si escau, estar en possessió del permís de treball.
Per realitzar la primera inscripció s'haurà d'aportar la següent documentació:
  • Fulla DARDE d'inscripció en el Servef.
  • DNI o NIE.
  • Informe de Vida laboral i/o curriculum vitae
  • Certificat de minusvalidesa, si escau.
  • Permís de treball, si escau.