Està en: INICI > Agència de Desenvolupament Local > Convenis amb Empreses > Convenis amb Empreses

L'Ajuntament de Castelló té entre els seus objectius millorar la empleabilitat i la inserció laboral de persones aturades, afectes de discapacitat física, psíquica o sensorial.

A tal fi és important col·laborar amb les empreses que, sensibles a la situació de desocupació en el qual es troben les persones amb discapacitat i les seues majors dificultats per a accedir a un treball, vulguen establir línies de treball conjunt per a fomentar la seua inserció laboral.

>> Conveni Marc de Col·laboració de l'Ajuntament de Castelló amb empreses per a facilitarla inserció laboral de persones aturades amb discapacitat