Està en: INICI > Agncia de Desenvolupament Local > Pla Estratgic d'Ocupaci 2016-2019 > Pla Estratgic d'Ocupaci 2016-2019

El Pla Estratgic dOcupaci de lAjuntament 2016-2019 de Castell de la Plana, establix les lnies dactuaci a desenvolupar en matria dOcupaci durant el quadrienni 2016 2019.

La definici del Pla Estratgic sha abordat per mitj duna metodologia participativa que ha fet possible obtindre conclusions legitimades a travs del consens entre les entitats participants.

Aix, doncs, el mtode de treball ha incls diverses fases que shan iniciat des de la interpretaci de la realitat socioeconmica de Castell de la Plana per dos vies: la recollida i anlisi de dades locals sobre el teixit productiu i el mercat de treball duna banda, i la recollida per mitj dentrevista de les opinions i parers dagents socioeconmics rellevants a nivell local per un altre costat.

La mirada cap a lmbit local que va representar esta primera fase, dna pas a una mirada cap a lentorn enfocada a la selecci i investigaci diniciatives locals docupaci desenvolupades en altres parts dEspanya.

Lobjectiu s clar, es tracta dobtindre una mplia bateria dactuacions i ferramentes aplicables a la dinamitzaci i millora dels teixits productius i mercats de treball en lescenari local.

Coneguda o interpretada la realitat socioeconmica local i les ferramentes disponibles, el segent pas ha sigut seleccionar i prioritzar les actuacions a desenrotllar en el marc del Pla Estratgic dOcupaci, per a la qual cosa sestablixen mecanismes participatius en dos nivells, precedits per la difusi de la informaci obtinguda en les fases anteriors.

Duna banda, es va realitzar una jornada de treball amb les entitats integrants del Pacte Local per lOcupaci de Castell de la Plana en qu es van debatre les lnies dactuaci a desenrotllar en el Pla Estratgic, les actuacions a incloure en cada lnia dactuaci, la seua prioritzaci i el calendari dexecuci.

Daltra banda, el Consell Rector del Pacte Local va establir un termini perqu tots els grups poltics amb representaci municipal realitzaren les propostes que, segons el seu parer, havien de ser tingudes en compte en el Pla Estratgic.

Esta ltima fase ha concls amb la incorporaci de les propostes rebudes, donant lloc al document definitiu que ha de guiar el Pla Estratgic dOcupaci de Castell de la Plana.