L'Escola de Seguretat Pública és un Servei Municipal dependent de la Regidoria de Seguretat Pública, l'objecte prioritari de la qual és d'una banda la formació integral i el perfeccionament permanent dels Cossos i Serveis que en l'actualitat integren l'Àrea de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Castelló: Policia Local, Bombers, Servei Mèdic Urgent (SAMU) i Protecció Civil. I d'altra banda oferir ensenyaments sobre Educació Vial a distints col·lectius, tals com Centres Escolars d'infantil i primària, Instituts d'Ensenyament Secundari, Associacions de veïns, Gent Major, persones amb necessitats educatives especials, ….., a través dels Tallers d'Educació Vial i del Parc Infantil de Tràfic. Així mateix col·labora amb l'Àrea de Formació Municipal, oferint i organitzant Cursos per als funcionaris d'Administració General i Especial de l'Ajuntament de Castelló.