Està en: INICI > Seguretat Pblica > Policia > Catleg d'Objectes Perduts

A continuació es mostren els objectes més significatius del tipus seleccionat registrats últimament en l'Oficina d'Objectes Perduts:Per a poder retirar un objecte depositat en l'Oficina d'Objectes Trobats es deurà:
  • Aportar dades de la pèrdua: lloc, data i hora.
  • Descriure el més precís possible l'objecte.
  • Portar factura (si es té).
  • En cas de telèfons mòbils portar factura del mateix on conste el codi IMEI i/o el codi PIN.
  • Si són joies portar fotos de la joia, la seua parella en cas de pendents, factura de la mateixa o qualsevol altra dada que li identifique com a propietari.
  • Portar sempre el DNI o document que acredite la identitat i firmar justificant d'entrega.
  • En cas de localitzar-ho en la web ha d'anotar el n�mero de referència.
  • Els menors d'edat han d'acudir acompanyats de pares, tutors o representants legals.


En el cas de no haver localitzat l'objecte cercat pot:

>> Tornar