Està en: INICI > Seguretat Pública > Policia > Informació > Serveis que prestem

Policia Mediambiental, Sanitària i de Protecció d'Animals.

Li correspon vetllar pel compliment de les disposicions vigents en matèria de medi ambient, i fa referència, entre d'altres, a la vigilància, inspecció, control i formulació d'informes, denúncies i aixecament d'actes, i a l'adopció de mesures urgents i cautelars, en matèria mediambiental i sanitària, especialment en el control d'abocaments i emissions contaminants i en la col·laboració per a la detecció i control d'epidèmies, i a la protecció d'animals domèstics, espècies protegides, i la vigilància i control sobre la tinença d'animals potencialment perillosos.


<< Tornar