Està en: INICI > Seguretat Pblica > Policia > Informaci > Access al cos de policia

La Policia Local de Castell s un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organitzaci jerarquitzada.

La seua missi principal, constitucionalment establerta, s la protecci de la seguretat ciutadana, garantint un clima de seguretat i convivncia que permeta el lliure exercici dels drets i llibertats reconeguts a les persones, en el context general de la Seguretat Pblica que pretn la millora de la qualitat de vida i del benestar dels vens.

Les nostres competncies sn:
 • Vetllar per garantir la seguretat ciutadana.
 • Protegir les Autoritats Municipals i la vigilncia i custdia d'edificis i installacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trnsit en el cas urb, d'acord amb el que estableix en la normativa de circulaci, tramitant els expedients sancionadors, la competncia dels quals s de l'Alcalde, per les infraccions que es cometen.
 • Instruir atestats per accidents de circulaci dins del nucli urb.
 • Policia Administrativa quant a ordenances, bans i altres disposicions i actes municipals. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matria de medi ambient i protecci de l'entorn, tramitant els expedients sancionadors, la competncia dels quals s del municipi, per les infraccions que es cometen.
 • Execuci d'actes o acords municipals, tramitats des del servei o a requeriment d'altres rees.
 • Funcions de policia judicial, en collaboraci amb la Policia Nacional.
 • Auxili en casos d'accident, catstrofe o calamitat pblica, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execuci dels plans de protecci civil.
 • Efectuar diligncies de prevenci i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissi d'actes delictius, en coordinaci amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
 • Vigilar espais pblics i collaborar en la protecci de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes.
 • Cooperar en la resoluci de conflictes privats quan sn requerits per a aix.
 • Tramitaci documental i expedients administratius.
 • Gesti de Troballes i decomisos.


En definitiva en la Policia Local podrs treballar per la teua ciutat i en contacte permanent amb les seues gents.

REQUISITS PER ACCEDIR A LA POLICIA LOCAL

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Estar en possessi del ttol de Batxiller Superior o equivalent o complertes les condicions per obtenir-ho en la data que finalitze el termini de presentaci d'instncies.

c) No patir cap malaltia o defecte fsic que impedisca l'acompliment de les funcions i tenir una alada mnima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

d) Tenir complits divuit anys, sense excedir de l'edat de trenta anys

i) No haver estat separat, mitjanant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les Comunitats Autnomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions pbliques.

f) Estar en possessi dels permisos que habiliten per a la conducci de vehicles de les classes B i Al fet que permeta la conducci de motocicletes amb unes caracterstiques de potncia que no sobrepassen els 25 Kw o una relaci potencia/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.