Està en: INICI > Participaci Ciutadana > Pressupostos Participatius > Qu sn el pressupostos municipals?

El Pressupost Participatiu est circumscrit al captol d'inversi de l'ajuntament, i s'inclouen projectes d'infraestructures i obres, tant noves com de manteniment de les ja existents. Tamb es contemplen adquisicions de bns permanents de l'ajuntament. Per a 2017, l'ajuntament de Castell de la Plana ha destinat la quantitat d'1.650.000 euros.

Per primera vegada en 2017 i amb carcter experimental, des de l'ajuntament s'ha engegat un procs de participaci per al pressupost participatiu mitjanant la plataforma web decidim.castello.es, que s un instrument de participaci promogut per les regidories de Transparncia, Modernitzaci i Participaci Ciutadana.

Amb aquesta plataforma s'ha possibilitat per primera vegada la participaci individual en el procs de pressupostos participatius, que s'implementa amb la participaci de la societat organitzada com per exemple els diversos collectius, associacions i entitats. Malgrat ser una plataforma digital, l'ajuntament tamb ha possibilitat la participaci presencial de vens i venes en els diferents punts de votaci installats a les diferents Tinences d'Alcaldia i al mateix edifici municipal.

Aquest procs de participaci comporta diferents fases en les quals s'avalen i es voten els projectes presentats per la ciutadania en general. En la primera fase o de suport, cada persona pot avalar tres propostes com a mxim, i es requereix un mnim de 25 avals perqu el projecte d'inversi pot passar a la segent fase o de votaci entre l'1 i el 15 de maig. Es podran votar totes les propostes que estime convenient mentre es tinga pressupost disponible, encara que no far mancada gastar-ho tot, ja que es pot votar fins i tot una nica proposta.

El resultat del procs consultiu s'obtindr, una vegada finalitzada la votaci, ordenant les propostes de major a menor votaci, sempre que el cost total de les propostes no supere la quantitat d'1.650.000 euros.