Està en: INICI > Participació Ciutadana > Diagnòstics i Estudis Realitzats > Diagnòstics i Estudis Realitzats

Estratègia de Participació Ciutadana 2016-2019

Es realitza un estudi que revisa el model de participació vigent, i s'afronta la seua renovació per adaptar-lo als escenaris de participació ciutadana actuals.

Estudi per a l'activació d'espais cívics als districtes Sud i Est de Castelló 2017
Annex 1: Resultats del Civímetre
Annex 2: Sociograma
Annex 3: Diagrama de la reunió sectorial
Annex 4: Material dels tallers

Es busca promoure la cultura col·laborativa per afavorir la dinamització del teixit urbà, social, cultural i econòmic de Castelló, involucrant a institucions i ciutadania. S'analitza la situació del teixit associatiu i dels espais disponibles, i s'estableixen línies per a la configuració d'espais cívics o d'una futura xarxa de Centres Cívics.

Diagnòstic de necessitats ciutadanes als districtes Nord i Oest de Castelló 2017

L'administració analitzem periòdicament les necessitats de la ciutadania. La detecció dels problemes més importants és fonamental per a establir 2 coses: la millora contínua dels serveis municipals i l'establiment de sinèrgies, convenis, acords de col·laboració amb les entitats cíviques en estos assumptes concrets que preocupen a l'administració.