Està en: INICI > Participació Ciutadana > Òrgans de Participació > Òrgans de Participació > Consell de Participació Ciutadana

El Consell de Participació Ciutadana és un òrgan consultiu, la finalitat del qual és orientar les polítiques municipals en els següents temes, entre altres:

  • El foment de la solidaritat entre els veïns de la ciutat.

  • La defensa dels drets dels veïns i veïnes.

  • El foment de l'Associacionisme per emprendre unitàriament la solució a problemes que els afecten.

  • Promoure la protecció de la natura i mediambient urbans i rurals a la ciutat.

  • Fomentar la col·laboració entre associacions de qualsevol tipus.

>> Reglament del Consell Municipal de Participació Ciutadana, de 20 d'abril de 1993.

>> Actualització posterior que afecta al Consell Municipal de Participació Ciutadana al Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, d'1 de gener de 2013.

>> Sessions del Consell Sectorial de Participació Ciutadana.

>> Sessions de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Participació Ciutadana.

>> Composició del Consell Municipal de Participació Ciutadana: permanent i plenari.

Vols integrar-te al Consell Municipal de Participació Ciutadana?: participaciociutadana@castello.es