Està en: INICI > Participaci Ciutadana > rgans de Participaci > rgans de Participaci > Consell de Participaci Ciutadana

El Consell de Participaci Ciutadana s un rgan consultiu, la finalitat del qual s orientar les poltiques municipals en els segents temes, entre altres:

  • El foment de la solidaritat entre els vens de la ciutat.

  • La defensa dels drets dels vens i venes.

  • El foment de l'Associacionisme per emprendre unitriament la soluci a problemes que els afecten.

  • Promoure la protecci de la natura i mediambient urbans i rurals a la ciutat.

  • Fomentar la collaboraci entre associacions de qualsevol tipus.

>> Reglament del Consell Municipal de Participaci Ciutadana, de 20 d'abril de 1993.

>> Actualitzaci posterior que afecta al Consell Municipal de Participaci Ciutadana al Reglament Orgnic de Participaci Ciutadana, d'1 de gener de 2013.

>> Sessions del Consell Sectorial de Participaci Ciutadana.

>> Sessions de la Comissi Permanent del Consell Municipal de Participaci Ciutadana.

>> Composici del Consell Municipal de Participaci Ciutadana: permanent i plenari.

Vols integrar-te al Consell Municipal de Participaci Ciutadana?: participaciociutadana@castello.es