Està en: INICI > Participaci Ciutadana > rgans de Participaci > rgans de Participaci > Consells Sectorials

Els Consells Sectorials sn rgans de participaci que canalitzen les iniciatives i inquietuds de la ciutadania en temes concrets d'inters per a la ciutat: cultura, benestar social, comer, igualtat d'oportunitats, etc.

Les funcions dels Consells sectorials sn:

    - Informar a l'Ajuntament sobre els problemes generals o especfics del sector.

    - Emetre els informes que li solliciten els rgans municipals en relaci amb les iniciatives municipals relatives al sector de l'activitat al que corresponga cada Consell.

    - Formular propostes d'actuaci sobre els problemes del sector i, conjuntament amb l'Ajuntament, donar solucions.

    - Funcions especfiques que es determinen en el seu Reglament.

Coneix els Consells Sectorials amb el que explica avui la ciutat:

Consell Municipal de Cultura

El Consell Municipal de Cultura s un rgan consultiu que el seu objectiu o fi ltima s fomentar la participaci ciutadana i de les seues Associacions en els assumptes municipals relacionats amb la Cultura, en qualsevol de les seues variants, amb la finalitat de conservar i enriquir el Patrimoni Cultural de Castell de la Plana.


Consell Sectorial de Comer

El Consell Sectorial de Comer s un rgan consultiu complementari de l'Administraci Municipal el Consell Sectorial de Comer.


Consell Sectorial de Benestar Social

El Consell Sectorial de Benestar Social s un rgan consultiu de participaci de les diferents institucions pbliques i privades, organitzacions i associacions amb implantaci en la ciutat, relacionades amb qualsevol dels mbits del Benestar Social, que el seu objectiu o fi ltima s aconseguir un major desenvolupament de la conscincia collectiva, la solidaritat i participaci, que faa possible l'assumpci per la societat dels seus propis problemes, i l'elevaci de la qualitat de vida i del benestar de tota la poblaci.


Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes

El Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes s un rgan consultiu que el seu objectiu o fi ltima s fomentar la participaci ciutadana en els assumptes municipals en matria de promoci de la igualtat d'oportunitats de dones i homes.


Consell Municipal de Participaci Ciutadana