Està en: INICI > Castell Educa > Grups de Reflexi > Organitzaci pedaggica i democratitzaci dels centres educatius

GRUP DE REFLEXI: Organitzaci pedaggica i democratitzaci dels centres educatius.
Coordinat per Joan Traver.

L'individu i la societat existeixen recprocament. La democrcia permet la relaci rica i complexa individu-societat, on els individus i la societat poden ajudar-se a desenvolupar-se i controlar-se mtuament.

La democrcia es fonamenta en el control de l'aparell del poder pels controlats i aix redueix l'esclavitud.

Evidentment, la democrcia necessita el consens de la majoria de les persones (en aquest cas d'una aula, d'un cicle, d'un claustre, d'una AMPA, etc.) i el respecte de les regles democrtiques. Per sobretot que la majoria crega en la democrcia.


Edgar Morin, 1999.Podem afirmar que els centres educatius sn, actualment, democrtics?

Podrien ser ms democrtics?

En quins mbits?

Una democratitzaci dels centres comportaria un canvi en la seua organitzaci pedaggica?