Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Massa Salarial Personal Laboral > Massa Salarial Personal Laboral

Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2020, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Rgim Local, en la redacci donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci Local.

Publicaci: Butllet Oficial de la Provncia de Castell nmero 4, de 9 de gener de 2021.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2019, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Rgim Local, en la redacci donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci Local.

Publicaci: Butllet Oficial de la Provncia de Castell nmero 63, de 14 de maig de 2019.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2018, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Rgim Local, en la redacci donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci Local.

Publicaci: Butllet Oficial de la Provncia de Castell nmero 48, de 21 d'abril de 2018.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2017, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Rgim Local, en la redacci donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci Local.

Publicaci: Butllet Oficial de la Provncia de Castell nmero 42, de 8 d'abril de 2017.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2016, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Rgim Local, en la redacci donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci Local.

Publicaci: Butllet Oficial de la Provncia de Castell nmero 21, de 18 de febrer de 2016.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2015, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Rgim Local, en la redacci donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci Local.

Publicaci: Butllet Oficial de la Provncia de Castell, nmero 27, de 3 de mar de 2015.