Està en: INICI > Informaci referent a taxes i impostos davant la COVID-19 > Fiscalitat > Preguntes i Respostes durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Taxes per recollida de residus (fem).

  1. En els rebuts de 2020 que es posen al cobrament a partir de l'1 de setembre, es deduir el temps que han estan tancades les activitats comercials i industrials per l’estat d’alarma?
    S, en el moment en qu es posen al cobrament aquestes taxes, el seu import es reduir en funci del perode en qu han estat tancades les activitats.

  2. A l'hora de liquidar les taxes per recollida de residus a aquelles activitats que han causat alta en l’AEAT durant el primer i segon trimestre de 2020, es deduir la part proporcional en la liquidaci pel temps en qu no s’ha pogut iniciar l'activitat?
    S, en el moment en qu es liquiden, el seu import es reduir en funci del perode en el qual no s'ha pogut iniciar l'activitat.<< Tornar