Està en: INICI > Informaci referent a taxes i impostos davant la COVID-19 > Fiscalitat > Preguntes i Respostes durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Taxes per ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres ocupacions afectades per l'estat d'alarma.

 1. En els rebuts de 2020 que es posen al cobrament a partir de l'1 de setembre, es deduirà el temps que han estat tancades les activitats comercials i industrials per l’estat d’alarma?
  Sí, en el moment en què es posen al cobrament aquestes taxes, el seu import es reduirà en funció del període en què han estat tancades les activitats.

 2. Es retornaran les taxes pagades per aquest concepte durant les Festes de la Magdalena?
  Sí, per a això caldrà presentar una sol·licitud a través de la seu electrònica.
  Enllaç: https://sede.castello.es
  Així mateix la sol·licitud es podrà enviar per correu postal o presentar presencialment en les oficines de Registre en el moment en què s'òbriguen al públic.
  En qualsevol cas s'haurà d'acompanyar el full de tercers degudament emplenat, en què figure el compte bancari a nom del titular del rebut. Enllaç de full de tercers: www.castello.es/descargas/tesoreria/ficha_terceros_cas.pdf
  També es podrà enviar la sol·licitud a través de correu electrònic a l'adreça tasas@castello.es acompanyant obligatòriament el full de tercers degudament emplenat.

   << Tornar