Està en: INICI > Informaci referent a taxes i impostos davant la COVID-19 > Fiscalitat > Preguntes i Respostes durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Taxes/preus públics per ús d'instal·lacions municipals.

 1. En el cas que haguera pagat i tinguera autoritzat l'ús d'una instal·lació municipal (Pèrgola, Palau de la Festa, etc.), em correspon la devolució o se m'autoritzarà eixe ús, en cas d'interessar-me, en una altra data posterior mantenint ja el que he pagat?
  En principi us correspon la devolució del que heu ingressat. No obstant això, haureu de posar-vos en contacte amb el departament que us va autoritzar l'ús de les instal·lacions, i en el cas que la reserva es realitze per a una altra data posterior, podrà mantindre's la quantia ingressada.
  En el cas que vulgueu la devolució, podreu sol·licitar-la a través de la seu electrònica. Enllaç: https://sede.castello.es
  Així mateix, la sol·licitud es podrà enviar per correu postal o presentar presencialment en les oficines de Registre en el moment en què s'òbriguen al públic.
  En qualsevol cas s'haurà d'acompanyar el full de tercers degudament emplenat, en què figure el compte bancari a nom del titular del rebut. Enllaç de full de tercers: www.castello.es/descargas/tesoreria/ficha_terceros_cas.pdf
  També es podrà enviar la sol·licitud a través de correu electrònic a l'adreça tasas@castello.es acompanyant obligatòriament el full de tercers degudament emplenat.<< Tornar