Està en: INICI > Informaci referent a taxes i impostos davant la COVID-19 > Fiscalitat > Preguntes i Respostes durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Taxes i preus públics en general.

  1. Han quedat suspesos els terminis per a presentació i ingrés de les autoliquidacions?
    No. Els terminis per a la presentació i ingrés de les autoliquidacions es realitzaran dins dels terminis establits en la seua normativa, a través del document oficial que conté els elements tributaris necessaris per a la pràctica de la liquidació procedent, i que, en el seu cas, es troba en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.


<< Tornar