Està en: INICI > Informaci referent a taxes i impostos davant la COVID-19 > Fiscalitat > Preguntes i Respostes durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Fraccionament de rebuts

A continuaci s'indica informaci important referent al fraccionament de rebuts.

 

 1. Qu succeeix amb les dates de pagament establides en els ajornaments i fraccionaments de deute concedits abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma?

  Les quotes dels ajornaments i fraccionaments concedits amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma corresponents a l'1 d'abril, es carregaran en el compte bancari designat el 30 de maig, i la resta de quotes es desplaaran al dia 30 dels mesos segents o al segent dia hbil.

   

 2. Qu succeeix amb les dates de pagament del Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta?

  La modalitat de 8 terminis es carregar en el compte bancari designat el dia 30 de maig, per tant finalitzar el 30 de novembre.

  La modalitat de 4 terminis es carregar en el compte bancari designat el dia 15 dels mesos de juny, setembre i novembre.

  La modalitat de 2 terminis es carregar en el compte bancari designat el dia 15 dels mesos de juliol i novembre.

   

 3. Puc sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta per a aquest any 2020?

  Amb carcter excepcional, es podr sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020 per a la modalitat de 4 terminis emplenant un formulari en la web municipal.

  [Accedir al FORMULARI WEB]

   

 4. Quins requisits he de complir per a sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020?

  Per a acollir-se a aquest Sistema s'hauran de complir tres requisits:

  • Ser titular dels rebuts.
  • Domiciliar el pagament en una entitat de crdit i que l'obligat al pagament siga titular del compte o aporte autoritzaci del titular.

   

 5. Quin termini tinc per a sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020?

  El termini per a sollicitar-lo s'iniciar el 18 de maig i finalitzar el 30 de juny de 2020.

   

 6. Quines seran les dates de pagament del Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020?

  Es carregar en el compte bancari designat el dia 30 dels mesos d'agost, setembre, octubre i novembre.

   

 7. En cas de sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020, continuar vigent per a anys posteriors?

  El Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020 s'aplicar nicament durant l'any 2020 i quedar automticament anullat per als anys segents.

   

 8. En cas de sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020, qu succeeix amb l'ordre de domiciliaci?

  En sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020 els rebuts quedaran domiciliats en el compte bancari indicat en el formulari per a l'any 2021 i segents.

   

 9. Qu he de fer per a sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta per a l'any 2021 i segents?

  Per a sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta per a l'any 2021 haur de fer-ho a travs de la seu electrnica o presencialment (quan es reprenga l'atenci ciutadana) en l'Oficina de Recaptaci o en les Oficines Municipals d'Atenci a la Ciutadania, i el termini finalitzar el dia 1 de febrer de 2021.

  [Accedir al TRMIT DE LA SEU ELECTRNICA]

   

 10. Si no reunisc els requisits per a sollicitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta, puc sollicitar fraccionament o ajornament dels meus deutes tenint en compte la meua situaci actual?

  S. Haur de sollicitar-ho seguint el procediment que es detalla en l'article 13 de l'Ordenana General de Recaptaci, que es pot obtindre en el segent enlla:

  http://www.castello.es/archivos/546/ordenanza_recaudacion.pdf

  Amb carcter general se seguiran els criteris de concessi previstos; no obstant aix, s'estudiaran les circumstncies de cada sollicitud.

   << Tornar