Està en: INICI > Informaci Geogrfica > Cartografia > Resea de Vrtices de la Red

La cartografia base utilitzada per al Sistema d'Informaci Territorial de l'Ajuntament de Castell, es va obtenir mitjanant procediments fotogramtrics, sent les fases conduents a l'elaboraci de la mateixa, les segents:
  • Obtenci d'un vol fotogramtric
  • Recolze en camp del vole
  • Aerotriangulaci
  • Restituci fotogramtric
  • Edici cartogrfica
El marc de referncia d'aquesta cartografia s el constitut per vrtex geodsics de la Xarxa Regent, vrtex que configuren les Xarxes Locals Cadastrals i vrtex de la Xarxa Geodsica de l'Institut Cartogrfic Valenci, aix com vrtex encara materialitzats de la Xarxa Bsica del Terme Municipal de Castell de la Plana.

Prema ac per a descarregar ressenyes

Cada vrtex posseeix el seu ressenya corresponent per a la seua localitzaci, en la qual s'inclou la descripci de l'emplaament, un croquis referenciat a tres punts fixos del terreny, una fotografia panormica, cartografia amb la situaci del vrtex, tipus de senyalitzaci (normalment claus oficials de la D.G.C. b encastats directament en roca, formig, etc., o sobre fita prefabricada) aix com les coordenades i indicaci de les visuals que des del mateix es poden realitzar a altres vrtex. En conjunt, constitueixen el suport per a futurs aixecaments topogrfics emmarcats un sistema de referncia nic.