Està en: INICI > Informació Geogràfica > Cartografia > Reseña de Vértices de la Red

La cartografia base utilitzada per al Sistema d'Informació Territorial de l'Ajuntament de Castelló, es va obtenir mitjançant procediments fotogramétrics, sent les fases conduents a l'elaboració de la mateixa, les següents:
  • Obtenció d'un vol fotogramétric
  • Recolze en camp del vole
  • Aerotriangulació
  • Restitució fotogramétric
  • Edició cartogràfica
El marc de referència d'aquesta cartografia és el constituït per vèrtex geodèsics de la Xarxa Regent, vèrtex que configuren les Xarxes Locals Cadastrals i vèrtex de la Xarxa Geodèsica de l'Institut Cartogràfic Valencià, així com vèrtex encara materialitzats de la Xarxa Bàsica del Terme Municipal de Castelló de la Plana.

Prema ací per a descarregar ressenyes

Cada vèrtex posseeix el seu ressenya corresponent per a la seua localització, en la qual s'inclou la descripció de l'emplaçament, un croquis referenciat a tres punts fixos del terreny, una fotografia panoràmica, cartografia amb la situació del vèrtex, tipus de senyalització (normalment claus oficials de la D.G.C. bé encastats directament en roca, formigó, etc., o sobre fita prefabricada) així com les coordenades i indicació de les visuals que des del mateix es poden realitzar a altres vèrtex. En conjunt, constitueixen el suport per a futurs aixecaments topogràfics emmarcats un sistema de referència únic.