Està en: INICI > Informació Geogràfica > SIG Municipal > Introducció

El Servidor d'Informació Geogràfica Municipal és una solució composta per un conjunt d'aplicacions i serveis que permeten una millor gestió de territori gràcies a la utilització de cartografia digital. Amb la solució es garantiran tant l'edició i el manteniment com l'explotació de les dades existents en les diverses àrees municipals, conformant així el Sistema d'Informació Territorial Municipal.

Es persegueix garantir la distribució de cartografia digital en els diferents departaments de l'Ajuntament, permetent la visualització generalitzada de la cartografia mitjançant un servidor de mapes, i la millora de la gestió de diferents dades.

Els beneficis que proporciona aquest sistema són:
  • Informe base sobre l'abast de la gestió territorial.
  • Divulgació de la informació territorial
  • Homogeneïtzació de les dades i utilització de la mateixa base cartogràfica
  • Visió corporativa de la informació territorial
  • Millora en la gestió i en l'atenció al ciutadà
  • Implantació de circuits de manteniment i actualització de dades
El Servidor d'Informació Geogràfica Municipal posseeix una dimensió corporativa que arriba a potencialment a la totalitat de departaments de l'Ajuntament que utilitzen informació georreferenciable, és a dir, que pot situar-se i analitzar-se sobre el territori.

És un sistema descentralitzat, obert i dinàmic; permetent obtenir un ampli i precís coneixement del territori, inicialment en els àmbits de cadastre cadastre urbà y rústic y policia local, així com en un futur en urbanisme, població i via pública.

Així mateix, permet la integració de la informació territorial gràfica amb les diferents aplicacions de gestió existents actualment en l'Ajuntament, habilitant-se els procediments d'actualització necessaris.

La informació consultada a través de l'explotació dels diferents mòduls que componen el Servidor d'Informació Geogràfica Municipal, és a nivell intranet i exclusivament per a una millora interna en la gestió quotidiana municipal.