Està en: INICI > Conoce > Pacte per l'Ocupaci > Actuacions > Perode 2011-2012


Programes d'Ocupaci destinats a aturats en risc d'exclusi social.


Desprs d'una primera fase en la qual s'han captat als participants en el projecte, en una segona fase s'ha desenvolupat l'Itinerari d'Inserci prpiament dit, el qual comprn nombroses i variades actuacions, com les segents:
 1. Propiciar l'accs a les noves tecnologies, com a via indispensable per a accedir al mn laboral: configuraci e-mail, cerca de treball per Internet (inscripci webs ocupaci).

 2. Anlisi de les capacitats necessries per a desenvolupar una cerca activa d'ocupaci.

 3. Potenciaci de l'autoestima.

 4. Ajuda puntual amb eines necessries per a la cerca activa d'ocupaci (confecci Currculum vitae, confecci Cartes de Presentaci).

 5. Activitats grupals per al desenvolupament de HHSS (habilitats necessries per a realitzar una entrevista de treball).

 6. Seguiment i facilitaci de la cerca activa d'ocupaci: facilitaci d'ofertes de treball (adreces d'empreses, ofertes aparegudes en premsa, en Internet, ofertes que arriben directament a l'ADL).

 7. Derivaci a accions prpies del Consorci o externes (formaci, autoocupaci, serveis socials, trmits per a homologaci d'estudis, etc.).

  El segent quadre arreplega les derivacions que s'han dut a terme:

  PERSONES     DERIVACI

      31             Formaci
        8             Curs de Poda i Recollida de Taronges
        8             Curs de Monitor d'Horts d'Oci
      15             * Formaci Altres Entitats
        7             Assessorament Autocupaci
        8             Altres Entitats del Consorci (UGT, CCOO, CEC)
      58             Altres Entitats (Crites, Creu Roja, Patim)

  * Derivaci a formaci externa.- Quan el tcnic t coneixement de cursos de formaci en altres entitats, a l'usuari no solament se li dna la informaci sin que es propicia que aquesta tinga lloc duent a terme tasques com la inscripci en cursos mitjanant fax, webs, facilitant aix l'accs a la formaci mitjanant les noves tecnologies, amb el que la implicaci del tcnic no es limita solament a la tasca informativa, sin a assegurar la participaci en formaci dels usuaris.


 8. Acompanyament en el procs d'inserci. La labor de l'Itinerari Personalitzat d'Inserci (IPI) no finalitza amb la inserci de l'usuari, sin que s'ha dut a terme un seguiment tant del treballador/a com de l'empresa. El seguiment ha tingut lloc setmanal o mensualment (depenent de la durada del contracte), i s'ha realitzat fins a la finalitzaci del Programa.

Dins dels PROGRAMES D'OCUPACI, s'han COMPLIT els objectius segents, superiors als previstos:

                                IPI                INSERCIONS LABORALS

PREVISTOS          36                        12
REALITZATS         74                        18


Grfica 1

Una altra de les activitats desenvolupades ha sigut l'elaboraci de protocols i registres comuns basats en criteris de qualitat, entre les quals destaquem la creaci d'una eina anomenada PASSAPORT PER A l'OCUPACIӔ que propiciar la coordinaci entre les diferents entitats que realitzen orientaci laboral, dins de la Provncia de Castell, mitjanant l's de les noves tecnologies (dropbox).

S'han mantingut reunions peridiques (mensuals) per a recaptar informaci de diferents entitats (UGT, CCOO, CEC, ADL, Pacte per l'Ocupaci), programes i tcnics; amb l'objectiu d'identificar aquelles deficincies que existeixen en l'actualitat en les diferents entitats que treballen amb Itineraris d'Inserci i evitar duplicitats propiciant aix una millora de la qualitat en el servei.

Per a dur a terme aquesta tasca s'ha ideat un instrument en el qual s'han codificat totes aquelles etapes per les quals passa l'usuari que acudeix a una entitat a realitzar un Itinerari Personalitzat d'Inserci (IPI).

Utilitzant les noves tecnologies, en concret l'eina informtica dropbox, s'est realitzant en aquests moments una experincia pilot en la qual les diferents entitats poden optimitzar els seus recursos aix com aprofitar els recursos d'altres entitats a l'hora de derivar usuaris, evitant aix duplicitats i millorant la qualitat del servei.

<< Tornar


Programa de creaci d'empreses.


En aquest programa s'executen DUES ACCIONS perfectament diferenciades i que ambdues han de realitzar-se per a aconseguir la creaci d'empresa. Aquestes accions sn impartides ajustant-se a la concreta situaci de l'usuari. Ens referim a:
 1. MOTIVACI A l'AUTOOCUPACI, i
 2. ELEMENTS JURIDICO-ECONMICS NECESSARIS PER A CREAR L'EMPRESA.
La MOTIVACI A L'AUTOOCUPACI s la primera fase i consisteix a realitzar un diagnstic del grau de motivaci que t cap a l'autoocupaci, detectant, a travs de diferents parmetres, la seua situaci real i la seua necessitat. Els parmetres als quals acudim sn:
 • Qu s per a l'usuari l'emprenedurisme.

 • Quines sn les seues capacitats i habilitats.

 • Quines necessitats li condueixen a l'autoocupaci:
  - Necessitats personals (de realitzaci).
  - Necessitats familiars.
  - Necessitats socials.- caracterstiques directives.

 • Quines barreres troba en la creaci d'empresa:
  - Barreres prpies (personals, familiars).
  - Barreres alienes de carcter social.- barreres que posen els altres.
  - Barreres alienes de carcter econmic.- problemes de finanament.
  • Com genera idees de negoci.- Innovaci, creativitat, viabilitat.
  • Autoajuda i implicacions familiars.

Es finalitza aquesta acci amb una enquesta sobre la capacitat emprenedora, confeccionada per un grup de recerca de la UNIVERSITAT AUTNOMA DE MADRID.

La segona acci, ELEMENTS JURIDICO-ECONMICS NECESSARIS PER A CREAR L'EMPRESA, comena amb una informaci general dels diferents tipus de formes jurdiques de creaci d'empresa i seguidament es CONCRETA en la FORMA MES IDNIA PER al tipus de negoci i situaci de l'USUARI. Seguidament es passa a l'elaboraci de l'ESTUDI DE VIABILITAT I PLA d'empresa, AJUSTANT-SE l'acci Al TIPUS de forma jurdica i de NEGOCI TRIAT PER L'USUARI.

Formes jurdiques de creaci d'empresa:
 • a) persona fsica:
  • empresari individual autnom.
  • comunitat de bns.
  • societat civil.

 • b) persona jurdica:
  • societats mercantils.
  • societats mercantils especials.

 • c) altres formes de personalitat jurdica.
  • Associacions.
  • Fundacions.
A l'hora d'assessorar sobre les diferents formes jurdiques de constituci d'empresa, s'efectua un examen de la Responsabilitat de l'empresari en els diferents tipus de forma jurdica.

Una vegada triat la forma jurdica mes adequada, es passa a l'elaboraci de l'ESTUDI DE VIABILITAT i PLA d'empresa.

S'analitzen els segents punts clau:
 • determinar el producte/servei a realitzar
 • coneixement del mercat
 • pla comercial o de mrqueting
 • pla de producci.- Mitjans materials i humans
 • anlisi dels recursos que es van a necessitar (econmics, materials i humans)
 • planificaci de les operacions a realitzar
 • pla economicofinancer.- S'atn a les ofertes financeres del moment microcrdits, crdits ICO; i s'acudeix a la web *FACILITADOR FINANCER perqu l'usuari conega aquest producte.
En el Pacte 2011-2012, s'ha treballat a ms en un valor afegit per a l'usuari: CREACI DE LA PRPIA EMPRESA EN ENTORN SIMULAT, com a CURS DE FORMACI.

Es tracta d'utilitzar una eina anomenada SIMULADOR, a travs de la qual l'alumne crea la seua prpia empresa i treballa en la mateixa tots els continguts i situacions de l'empresa normal en el dia a dia. L'experincia s'ha efectuat en un GRUP DE 8 ALUMNES, seleccionats entre els emprenedors atesos i que han manifestat la seua voluntat d'efectuar aquest curs per tenir aclarida la seua possibilitat de negoci.

Aquest projecte, pioner en la nostra Comunitat Autnoma, utilitza una metodologia innovadora: el Programa SEFED, creat per la Fundacin Inform, la qual va aplicar aquesta metodologia per primera vegada en el nostre pas, metodologia que s'utilitza en pasos com Alemanya des de fa diverses dcades.

La metodologia de la simulaci d'empreses t com a eina fonamental, des del punt de vista pedaggic, una empresa simulada, on es reprodueix l'escenari d'una oficina administrativa d'una empresa fictcia amb l'objectiu fonamental de formar persones en l'rea d'administraci i gesti d'empreses.

Per a aconseguir aquest fi, en l'empresa simulada es reproduiran els processos i circuits administratius que genera l'activitat comercial del mercat d'empreses simulades i que normalment es donen en l'empresa real. D'aquesta forma els alumnes aprendran en un context on es respira un ambient de treball i es desenvolupen les condicions d'una relaci laboral normal, la qual cosa facilita l'aprenentatge molt ms real de les situacions i funcions que en el futur el treballador/a trobar.

Perqu aquesta posada en escena siga palpable, ha sigut molt important la imatge de l'oficina, hem reprodut fsicament una oficina administrativa com a tal, l'espai fsic ha sigut un reflex fidedigne d'una oficina real quant a distribuci de llocs de treball, despatxos, recursos informtics, material d'oficina, fax, telfon, .etc.

Dins d'aquesta simulaci, l'alumne ha realitzat rotacions per diferents llocs de treball dels departaments en els quals s'ha distribut l'empresa simulada. Aquesta rotaci ha sigut flexible, prevalent sempre la formaci de les persones enfront de les necessitats tcniques de l'empresa simulada, ja que en definitiva l'empresa simulada no deixa de ser una eina pedaggica i una excusa per a formar.

Aix doncs, la metodologia SEFED promou la formaci per mitj de l'experincia: aprendre fent, aprendre treballant, s a dir, els alumnes han aprs a mesura que han realitzat les diferents tasques, gaudint d'autonomia en el seu treball per a decidir qu tasques realitzar, com fer-les, fomentant la seua iniciativa i permetent-li aprendre dels seus errors.

La simulaci activa les capacitats d'aprenentatge en un entorn ms en concordana amb el mn laboral i plena de significat tots els continguts terics rebuts. Tot a mitjanant una formaci activa, globalitzadora i prctica.


RELACI DELS CONTINGUTS D'EMPRESA EN L'AULA I APLICACI EN EMPRESA SEFED.

 • CONTINGUT: Caracterstiques del Projecte.
  APLICACI:
  • Elecci d'activitat: PLANAPHARMA.
  • Estructuraci de l'empresa en departaments.
  • Definici dels llocs de treball per departament.
  • Establiment dels circuits dels processos administratius.
 • CONTINGUT: Transmissi de la informaci.
  APLICACI:
  Establiment de comunicaci amb altres empreses SEFED clients i/o provedores a travs de:
  1. comunicacions escrites.
  2. telfon.
  3. correu electrnic.
  4. reunions per a la negociaci presencial.
  5. organitzar la comunicaci entre departaments.
 • CONTINGUT: Organitzaci de la informaci.
  APLICACI:
  • Gesti de trmits corresponents a l'activitat de l'empresa (venda parafarmcia), mitjanant programes informtics adequats.
  • Establiment d'un sistema d'arxiu per a la documentaci prpia.
  • Gesti de la informaci rebuda de les altres empreses o organismes.
 • CONTINGUT: Elaboraci de la documentaci administrativa.
  APLICACI:
  • Elaboraci de documentaci comercial corresponent a les operacions realitzades amb les empreses SEFED i/o empreses de la Central.
  • Comptabilitzaci de la documentaci.
  • Gesti de la tresoreria mitjanant mitjanant una banca electrnica (quaderns bancaris, transferncies, xecs, productes financers, ...).
  • Liquidaci d'impostos a travs de l'Agncia Tributria Simulada.
  • Tramitaci de contractaci de treballadors en el Sistema XARXA Simulat i el programa Contrata Simulado.
  • Utilitzaci d'un sistema informtic per a la gesti de la documentaci.
 • CONTINGUT: Activitats de poltica comercial.
  APLICACI:
  • Elaboraci de catlegs i llista de preus.
  • Realitzaci d'ofertes i promocions en la xarxa d'empreses SEFED.
  • Organitzaci de cartera de clients SEFED.
  • Compra-venda a travs de pgines web de les empreses SEFED.
 • CONTINGUT: Atenci d'incidncies i resoluci de problemes.
  APLICACI:
  • Establiment de sistema per a resoluci d'incidncies derivades de les operacions comercials de la xarxa SEFED.
  • Presa de decisions adequades per a solucionar problemes.
  • Seguiment de postvenda.
 • CONTINGUT: Treball en equip.
  APLICACI:
  • Presa de conscincia de la importncia de constituir un equip per a la gesti de l'empresa.
  • Establiment de reunions per al seguiment de l'empresa.
  • Actuar correctament davant superiors i companys.
Tota aquesta metodologia ha sigut complementada amb continguts especfics treballats en l'aula, i comprensius dels segents extrems:
 • Introducci a l'empresa simulada:

  • definici de productes i llistat d'articles.

  • gesti d'empresa:
   - mrqueting.- elaboraci i actualitzaci de les fitxes de clients, confecci llesta de preus, estudie presentaci del producte, llanament d'ofertes, confecci de catlegs.
   - compres.- emissi de comandes i control de lliuraments, control de documentaci, control d'estocs i recerca de mercat.
   - vendes.- recepci de comandes i emissi d'albarans i facturaci. Fitxes de magatzem.
   - comptabilitat.- gesti comptable: PGC, seients comptables, comprovaci de saldos; tresoreria (cobraments, previsi de cobraments i pagaments i remeses). Liquidaci trimestral d'IVA.

 • fonts de finanament.

 • seminaris de l'emprenedor:

  - Microcrdits i altres productes de finanament. Imparteix personal tcnic de l'entitat La Caixa.

  - Experincia professional d'un empresari de Castell.- D. Jos Mora.

  - 2 Taules redones moderades per empresari i en el qual els alumnes del curs de simulador amb experincia empresarial presenten la seua experincia en aquest camp.

Aquest projecte pilot ha acabat amb xit com pot comprovar-se amb l'enquesta de satisfacci dels 8 alumnes participants.

En les accions executades dins del programa de CREACI D'empresa, s'han ats, fins al 28 de mar de 2012, un total de 55 emprenedors; s'han creat 2 empreses i realitzat formaci especialitzada en 8 alumnes.
 • Atencions: 58 EMPRENEDORS.
  Derivacions:
  • 23 d'Escola Taller.
  • 10 d'IPI.
  • 18 Altres accions formatives (Curs Poda i Monitor hort d'oci).

 • Creaci empresa: 2 EMPRESES.

 • Accions formatives:
  • CURS SIMULADOR EMPRESA
  • 8 alumnes (emprenedors assessorats prviament i derivats a aquesta acci formativa).

Grfica 2


<< Tornar


Programa d'Assessorament i Tutoritzaci d'empreses de nova creaci.


Les empreses a assessorar sn seleccionades, d'entre mes de 300 entitats, per la seua recent creaci (5 anys d'antiguitat), o per estar enclavada la seua activitat en els denominats sectors en crisis segons CNAE (sector restauraci, sector de la construcci i immobiliari, activitats relacionades amb la construcci).

Seleccionada l'empresa, ens posem en contacte amb el responsable de la mateixa i sollicitem PRIMERA ENTREVISTA. En ella realitzem un DIAGNSTIC DE SITUACI I NECESSITATS, a travs de qestionari confeccionat a aquest efecte. A travs del mateix es concreten aspectes relacionats amb:
 1. Evoluci del volum del negoci en 2011 pel que fa a l'any anterior.

 2. Previsi de l'evoluci en els prxims anys.

 3. Mercat al que es dirigeix el seu producte o servei.

 4. Estratgies aplicades per a augmentar la clientela i/o accedir a nous mercats.

 5. Estratgies relacionades amb la innovaci.

 6. Coneixement d'institucions de Castell de la Plana que presten serveis a les empreses (IMPIVA, CEEI, Cambra de comer, CEC, PYMEC, SGR, ESPAITEC, ASCER i Obra Social Bancaixa, altres).

 7. Utilitzaci d'internet en la gesti de l'empresa.

 8. Coneixement de recursos d'internet per a empreses.

 9. Participaci en xarxes de cooperaci empresarial.

 10. Incorporaci d'element/acci de qualitat.

 11. Aspectes crtics de la gesti empresarial en aquests moments (finanament, fer front a impagaments, recursos humans, formaci).

Aquest diagnstic s'acompanya amb assessorament en matria de Accs a Nous Mercats, que comprn mapa de recursos per a l'empresari de Castell de la Plana.

Una vegada realitzat el diagnstic individualitzat, es prepara estratgia d'intervenci en funci de les necessitats detectades en cada empresa. Els punts claus d'assessorament han sigut:
 1. Assessorament en matria de millora de la qualitat.

 2. Formaci en aspectes crtics de la gesti empresarial.

 3. Participaci en xarxes de cooperaci empresarial.

 4. Assessorament en matria d'accs a nous mercats.

 5. Realitzaci de diagnstics d'innovaci en les empreses.

 6. Informaci i sensibilitzaci de la necessitat de ser empresa socialment responsable (clusules socials).
Dins d'aquesta acci, s'ha comptat amb l'assessorament i formaci d'En Santiago Lesmes Zabalegui, expert en clusules socials, qui ha assessorat i format als membres del Consell Rector i Tcnics del Consorci pel Pacte Local per l'Ocupaci de Castell de la Plana. Igualment En Santiago Lesmes ha assessorat en l'elaboraci una Instrucci sobre contractaci pblica responsable, i ha participat en dues jornades amb personal tcnic de l'Ajuntament.

L'assessorament s completat amb un seguiment via email, en el qual l'usuari manifesta el seu inters per alguna de les rees abans esmentades, l'assessorament de les quals es realitza de manera presencial (concertant nova cita) o ben remetent dossier, confeccionat expressament a aquest efecte, el qual els s rems.

Objectius assolits fins avui: 44 empreses assessorades.

<< Tornar


Accions formatives dirigides a aturats/ades.


La formaci que s'ha dut a terme ha sigut la segent:

Denominaci curs        Alumnes        Hores      Insercions

Poda i recolecci taronja       8                300                   3
Monitor d'Horts d'Oci             7                200
Total                                   15                500


CURS DE PODA I RECOLLECCI DE TARONGES.

L'objectiu general del curs ha sigut oferir a l'alumne una formaci teric-prctica especfica en la poda i recollecci de taronja, ja que s un sector tradicional de la nostra Ciutat i en el qual, no obstant a, no existeix professionalitzaci. Amb a es pretn, d'una banda, dotar a alumnes sense cap formaci de capacitats i coneixements que els habiliten per a desenvolupar un ofici, i d'altra banda, reciclar a aquells treballadors de sectors afectats per la crisi.

Les classes s'han desenvolupat en la Ciutat de la Solidaritat, on han tingut lloc les classes presencials tant d'ofici com la majoria de transversals, aix com parteix de les prctiques. Els continguts han sigut els segents:

Prctiques no laborals: Part de les prctiques s'han realitzat en el recinte de la Ciutat de la Solidaritat, aix com tamb s'han realitzat prctiques no laborals en una empresa, en concret en parcelles de ctrics de la Cooperativa CASI 3 del 31 d'octubre al 14 de novembre de 2011, per a a se signa un conveni de Collaboraci entre el Consorci i la Cooperativa. Les prctiques en l'empresa van consistir en la recollecci de ctrics al costat d'una experimentada quadrilla de collidors de la cooperativa.


CURS DE MONITOR D'HORTS D'OCI.

Aquest curs sorgeix una doble necessitat. D'una banda, la capacitaci per al desenvolupament d'un tipus d'agricultura que es practica de forma tradicional i ecolgica, estant expressament prohibit l's de productes fitosanitaris i abonaments qumics de sntesis no autoritzats per la legislaci vigent en matria d'agricultura ecolgica. Els alumnes estaran capacitats per a realitzar una horticultura sostenible, aix com l'assessorament a altres ciutadans en matria d'horticultura ecolgica.

D'altra banda, es proporciona una alternativa per a aquells ciutadans residents en la ciutat de Castell, que vulguen desenvolupar activitats d'horticultura ecolgica, augmentant el comproms personal davant els problemes mediambientals.

En concret han sigut set els alumnes que formen part del curs, els quals provenen de sectors especialment afectats per la crisi (construcci, serveis). tots ells han realitzat el *IPI, i tenen especial inters a desenvolupar la seua carrera professional en l'mbit de l'agricultura ecolgica.

Els continguts del curs han sigut els segents:

Els continguts transversals han versat sobre les segent temtiques: desenvolupament d'habilitats socials per a la cerca d'ocupaci, desenvolupament d'habilitats socials per a l'autoocupaci, sensibilitzaci mediambiental i reciclatge (visita Ecoparc de Castell), coneixement d'energies renobables (visita a Fira a Valncia).

La realitzaci de les prctiques s'ha realitzat en el propi recinte de la Ciutat de la Solidaritat aix com en la Cooperativa San Isidre on han prestat assessorament en matria d'agricultura ecolgica als diferents clients i han completat la seua formaci en aquest mbit.

Accions de seguiment real del mercat de treball.

Objectius previstos:

 1. Generaci d'indicadors de carcter territorial.

 2. Sistematitzaci de la informaci.

 3. Anlisi de dades.

 4. Difusi dels resultats.

Objectius complits:
 • Activitats de dinamitzaci i comunicaci de l'observatori i tasques de difusi:

  1. Estudi d'oportunitats de comunicaci per a la difusi de les activitats del Pacte i de l'observatori.

  2. 2. Eixos de comunicaci i plantejament de l'estratgia de difusi.

Accions de publicitat del cofinanament *FSE. A partir de l'entrada en vigor del pressupost 2011.

Objectius previstos:
 1. Creaci de la imatge corporativa del Pacte.

 2. Campanya de comunicaci i difusi.

 3. Realitzaci de fullets, material publicitari.

Objectius complits:
 • Disseny d'imatge corporativa (tipografia, logotip, cromatisme, elements coordinats, variacions, composicions i aplicacions bsiques) del projecte Consorci del Pacte i impressi de material publicitari.

 • Observatori: treballs de disseny corresponents al Pacte en la web.


<< Tornar