Està en: INICI > Conoce > Formació i Ocupació > Informació

Aquesta secció permet conèixer i accedir a les entitats de formació i ocupació de Castelló que han participat en el projecte i que formen part de la Web Conoce, de manera que es puga conèixer què fases dels Itineraris Personalitzats d'Inserció (acollida, orientació, formació, intermediació i seguiment) desenvolupen, destacant a més els seus punts forts.

D'altra banda en aquesta secció s'arrepleguen instruments que poden ajudar a millorar el nostre treball, com el nou sistema de derivació: Passaport per l'Ocupació, que permetrà coordinar d'una forma més adequada el treball tècnic entre entitats i entre professionals i oferir un millor servei a les persones usuàries, evitant d'aquesta manera duplicitats en les accions.