Està en: INICI > Conoce > Observatori > Què es?

En l'Observatori trobaràs informes rigorosos i actualitzats sobre el mercat laboral de Castelló així com estudis relacionats amb la formació i la empleabiliTaT. A més, podràs trobar un mapa formatiu de la ciutat, és a dir, un resum sistemàtica de la formació per a l'ocupació que es realitza en les entitats incloses en el Punt de Trobada Castelló Emplea.