Està en: INICI > Conoce > Responsabilitat Social > Qu es?

Orgens i context

Existeix un ampli marc d'actuaci en el desenvolupament de la Responsabilitat Social de les Empreses, tamb denominada Responsabilitat Social Corporativa (RSC) des de diferents mbits i institucions que operen a nivell internacional (Sarri y Castro):
 • En 1999 el Pacte Mundial de les Nacions Unides propugnava la implantaci dels deu principis bsics de conducta i acci en matria de Drets Humans, Treball, Medi ambient i lluita contra la Corrupci en l'estratgia i les operacions diries de la empresa.

 • El denominat Llibre Verd de la Comissi Europea, presentat en el 2001, per a Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses, ofereix una perspectiva molt mplia sobre les diferents dimensions de la RSE.

 • A Espanya es van succeir diferents iniciatives entorn de la RSE durant la legislatura 2004/2008:

  - Es va crear una Subcomissi per a potenciar i promoure la responsabilitat social de les empreses, constituda en el si de la Comissi de Treball i Assumptes Socials del Congrs dels Diputats.

  - Es va constituir un Frum d'Experts del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

  - A ms es va produir la incorporaci de la RSE al Dileg social sobre Competitivitat, ocupaci estable i cohesi social.

Breu definici

La majoria de les definicions sobre responsabilitat social de les empreses remeten a la qual proporciona el Llibre Verd:
  s, essencialment, un concepte conformement al com les empreses decideixen voluntriament contribuir a l'assoliment d'una societat millor i un medi ambient ms net.
Les seues caracterstiques vnen ampliades en la segent definici:
  La integraci voluntria, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seues operacions comercials i en les relacions amb les seues interlocutors.
El Frum d'Experts del Ministeri de Treball i Assumptes Socials afig que:
  Una empresa s socialment responsable quan respon satisfactriament a les expectatives que sobre el seu funcionament tenen els diferents grups de inters.
Aprofundeix en el concepte una Comunicaci de la Comissi de l'any 2002, en la qual es diu que:
  La responsabilitat social consisteix tamb a gestionar els canvis dins de l'empresa d'una manera socialment responsable, la qual cosa ocorre quan una empresa procura reconciliar els interessos i les necessitats de les diferents parts de manera acceptable per a totes elles.
De totes aquestes definicions es derive el concepte de responsabilitat social, que supera l'estricte marge de les lleis, s a dir, va ms enll de la legislaci, intentant arribar on la legislaci no arriba.

El fet de ser una empresa socialment responsable s una decisi que ha de prendre la prpia empresa i la seua adrea de forma voluntria, per a definir-se com a tal enfront de la societat.

Les empreses sn part fonamental de la nostra societat, constitueixen una de les institucions socials ms importants i amb major poder d'influir en el sistema econmic i social. Sobre elles recau, per tant, part de la responsabilitat de l'efecte que les seues actuacions poden tenir sobre la situaci socioeconmica de la nostra societat. En aquest sentit, necessriament sn part activa en la resoluci de les situacions de discriminaci i de desigualtat que es donen entre dones i homes.

Com a empresa responsable i intelligent, l'anlisi d'aquestes situacions i de la manera en qu les seues actuacions com a empresa poden estar contribuint a augmentar les desigualtats, li permetr emergir com una empresa renovada, socialment responsable, i capa de perdurar en el temps.

Per a aconseguir l'objectiu d'empresa, s a dir, crear valor per a si mateixa i per al seu entorn, l'empresa socialment responsable ha de tenir en compte els objectius i fonaments de la *RSE. El Pla d'Igualtat s l'instrument ms adequat per a est coms.


Fonamets de la RSE

Des de la responsabilitat social l'empresa compta amb la capacitat innovadora per a donar resposta als problemes de l'entorn, i aix augmentar les seues possibilitats d'xit. A s'aconsegueix a travs del dileg amb tots els grups d'inters: clientela, plantilla, empreses provedores, inversores, etc. D'aquesta manera, integrar el seu comproms per la igualtat i la diversitat en la *RSE fa que l'empresa adquirisca legitimitat davant els seus grups de inters.

Fonamets de la RSE:

 1. L'obertura i sensibilitat cap a l'entorn.

 2. El sentit de comunitat.

 3. La capacitat innovadora.

 4. La consideraci del llarg termini.

 5. La creaci de valor.
De la Llei d'Igualtat es deriven reptes i oportunitats per a les empreses. El desafiament social de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones es presenta a les empreses com a part de la seua responsabilitat social empresarial i en conseqncia dels canvis i adaptacions que han d'engegar, particularment en la gesti de recursos humans, per no solament, doncs tamb arriben al govern, la cultura i l'estratgia de l'empresa, i li exigeix plantejar-se de qu forma la igualtat i la perspectiva de gnere pot ser pertinent en totes la seua rees de gesti.

Aquesta crida al comportament socialment responsable alludeix a tot tipus d'empreses, independentment de la seua grandria i naturalesa. La majoria d'empreses, especialment les xicotetes, sempre han estat prop de la seua comunitat, procurant formar part d'ella de manera positiva. Les persones al crrec d'aquestes petites empreses saben per la seua experincia com actuar de forma correcta (satisfer a la clientela, motivar al personal, preocupar-se per la parteix provedora, involucrar-se en la comunitat), i reconeixen que tot a influeix en els aspectes econmics de la seua empresa. Ara, haurien d'aprofitar tot aqueix coneixement per a integrar en la seua empresa els objectius i les mesures que indiquen les lleis d'igualtat, aconseguint aix, transformar en valor i qualitat per a la seua empresa les millores que nostra societat pretn, en el cam cap a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

A ms, com s'explica en la Guia per a l'aplicaci del principi d'Igualtat en la gesti empresarial:
  Est demostrat que les empreses responsables que gestionen la Diversitat i la Igualtat d'Oportunitats milloren la seua reputaci i imatge de marca, *fidelizan i accedeixen a nous clients i inversors, retenen i capten el talent professional, i incrementen la productivitat a causa de la satisfacci dels seus treballadors i treballadores (Sarri y Castro).