Està en: INICI > Joventut > Vivenda > Informació

L'emancipació i l'accés a la vivenda són aspectes principals en la vida d'un/a jove. Des de la Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament de Castelló es treballa en:
- Facilitar l'accés al mercat de la vivenda a través de la informació i l'assessorament (Assessoria jurídica jove, Guia de Recursos Jove...)