Està en: INICI > Joventut > Cultura i Oci Jove > Informaci

Des de l'Excm. Ajuntament de Castelló a través de la Regidoria de Joventut es duen a terme una àmplia sèrie de mesures dirigides a la diversificació de l'oferta cultural i d'oci, al foment d'activitats juvenils i a la promoció de la cultura local i popular:

- Millorar la informació sobre les activitats d'oci i culturals que es realitzen dirigides a a la joventut (Oficines Municipals d'Informació Juvenil, servei de Novetats de Joventut per correu electrònic, Guia de Recursos Jove...)
- Facilitar a la joventut l'accés a la cultura (cursos de valencià, curs d'artista gaiater/a...)
- Diversificar l'oferta d'oci i d'activitats culturals (tallers d'oci i temps lliure, activitats musicals...)
- Fomentar i recolzar joves creadors/es de la ciutat (Concursos de Joventut, locals d'assaig Tetuan XIV Music Boxes...)