En aquesta secció apareixen aquells aspectes relacionats amb la participació de la joventut en els aspectes que més influiran en el seu dia a dia i en la implicació de les persones joves en projectes cívics. Des de la Regidoria de Joventut de l'Excm. Ajuntament de Castelló es treballa en:
- Fomentar la participació i la implicació de les persones jóvens en el desenvolupament de la ciutat (Programa de voluntariat informatiu "Antenes Informatives", Guia de Recursos Jove...).
- Enfortir l'associacionisme juvenil (Difusió d'activitats d'associacions juvenils, cessió d'espais, subvencions, Assessoria per a associacions juvenils...).