Està en: INICI > Organitzaci Poltica > Grups Poltics > Notcies Grup Popular

Sales exigeix conixer quines mesures va a adoptar l'equip de govern desprs que, per segona vegada, el Tribunal de Rcursos Contractuals falle en contra seua, advertint irregularitats en l'adjudicaci de l''cervell informtic' de la Sala d'Emergncie

Dilluns, 17 de Febrer de 2020


El regidor de el Grup Municipal Popular, Vicent Sales, urgeix respostes davant d'una resolució de Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que apunta a la gravetat d'uns fets consumats, "els quals revelen que l'administració incompleix l'exigència legal, relativa a l'adjudicació de contractes en un termini concret, excloent, a més, a una empresa de el procediment d'adjudicació, sense causa jurídica, contravenint el seu dret de lliure concurrència "

"Tot aquest entramat de resolucions judicials contràries a les decisions de govern municipal no fan més que alimentar les sospites d'un presumpte frau en l'adjudicació de la Sala d'Emergències de la Policia Local, valorada en 1,7 milions d'euros. Una sala d'Emergències qüestionada judicialment pels procediments d'adjudicació que s'han seguit des de 2016 i que, a més, no funciona com hauria de funcionar ", assenyala

17 de febrer de 2020.- El regidor de el Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló i membre de la comissió d'investigació no permanent per tal d'analitzar les contractacions i els problemes de funcionament de la Sala d'Emergència de la Policia Local, Vicent Sales , ha exigit avui en Comissió Informativa al govern municipal respostes davant un nou cop judicial, el segon, que adverteix irregularitats en el procediment d'adjudicació, en aquest cas, del 'cervell informàtic' de la Sala d'Emergències de la Policia Local. "Sol·licitem conèixer quines mesures va a adoptar l'equip de govern al respecte", assenyala.

Sales apunta la gravetat d'uns fets consumats que posen, de nou, en dubte la gestió de l'equip de govern, ja que segons dicta la sentència, << l'Administració incompleix, una primera exigència legal, relativa a l'adjudicació del contracte en un termini concret >>, "excloent, a més, a una empresa del procediment d'adjudicació, sense causa jurídica, contravenint el seu dret a lliure concurrència", explica l'edil popular.

Amb data 30 de gener de 2020, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals -després d'haver estimat el recurs presentat per l'empresa Infoval contra l'anul·lació de el procés de compra de programari o cervell informàtic de la Sala d'Emergències de la Policia Local de Castelló, amb un cost de 600.000 euros-, resol que l'Ajuntament de Castelló no pot anul·lar, com va fer, el procés de la compra del material informàtic i la paralització del procés. En aquesta ocasió es dóna la raó a l'empresa Infoval que va recórrer la seva exclusió de l'procediment administratiu i s'obliga al consistori a aixecar el decret de suspensió de l'procés de licitació.

Per als populars l'equip de govern ha de respondre per uns fets que el mateix Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desacredita, ja que entén que: << L'Administració hauria d'haver adjudicat el contracte dins dels cinc dies hàbils següents al de la recepció de documentació, considerant, a més, que no existeix objecció o requeriment d'esmena o addicional d'aportació emanat de l'Administració receptora de tal documentació. L'Administració incompleix, per tant, una primera exigència legal, relativa a l'adjudicació de el contracte en un termini concret >>.

I afegeix: << És fonamental en aquest punt ressaltar que, en comptes de complir amb la llei, l'Administració inicia i empara un seguit d'actuacions de comprovació que, en la pràctica, suposen un veritable procediment encobert de revisió d'un acte administratiu, amb un absolut i groller incompliment de les normes que regulen aquesta institució, i per a major gravetat, amb la participació activa de l'empresa que ja ha estat exclosa de procediment com a conseqüència de la Resolució d'aquest mateix Tribunal ".

Per a l'edil Vicent Sales, "tot aquest entramat de resolucions judicials contràries a les decisions de govern municipal no fan més que alimentar les sospites d'un 'presumpte frau' en l'adjudicació de la Sala d'Emergències de la Policia Local, valorat en 1, 7 milions d'euros. Una sala d'Emergències qüestionada judicialment pels procediments d'adjudicació que s'han seguit des 2016 i que, a més, no funciona com hauria, ja que constantment pateix avaries i obliga els policies locals a comunicar-se a través de WhatsApp " .

Cal recordar que el procés d'adjudicació per a la compra de nou material informàtic de la Sala d'Emergències de la Policia Local es remunta a principis de 2019. Va ser l'empresa EUROCOP la seleccionada després d'un procés, que el mateix Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va anul·lar l'estiu passat, en admetre un recurs presentat per l'altra empresa aspirant al contracte, Vinfoval. La justícia va fallar que el procés havia de ser anul·lat perquè s'ha produït un defecte de forma en l'adjudicació a EUROCOP.

Després d'aquesta primera resolució, el consistori va paralitzar la compra, acordant el desistiment de l'procediment d'aquesta contractació, desestimant així les ofertes de la resta d'empreses que havien concorregut, entre elles Vinfoval. L'última resolució de Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals de 30 de gener de 2020 adverteix que el procés no es va deure paralitzar i insta l'Ajuntament de Castelló a aixecar la suspensió del procés.

"El tribunal és contundent, adverteix que la decisió de l'equip de govern d'anul·lar el procés en qüestió 'no té causa jurídica' apuntant cap a un 'procediment encobert' de la revisió d'un acte administratiu. Davant la gravetat d'aquestes consideracions no hi caben més silencis de el govern municipal que ha d'abordar sense més dilació aquesta qüestió. Els castellonencs mereixen explicacions. l'exigència de transparència, autoimposada per part dels que governen, a dia d'avui no s'està complint en un assumpte que comporta més ombres que llums des del primer dia pel que fa als processos d'adjudicació i compra de material informàtic de la sala d'Emergències de la Policia Local, perquè, ni tan sols s'han complert les indicacions establertes en el propi informe de necessitat que va motivar l'execució de la sala. És a dir, es han rebut uns treballs que no han complert els objectius fixats ", conclou Sales.


Tornar