Està en: INICI > Organitzaci Poltica > El Ple > Naturalesa i Composici

El Ple de lAjuntament, format per lAlcaldessa i els regidors i regidores s lrgan de mxima representaci poltica dels ciutadans en el govern municipal. Li correspon debatre les grans poltiques locals que afecten el municipi, ladopci de les decisions estratgiques i el control i fiscalitzaci dels rgans de govern i les altres atribucions que li atribux la llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases del Rgim Local i la resta de lleis expressament.

Est format per 27 regidors/es triats per votaci dels ciutadans entre els candidats proposats pels partits poltics i presidit per lAlcaldessa-Presidenta de lAjuntament.

La seua composici actual segons el resultat de les eleccions locals celebrades el 26 de de maig de 2019, una vegada constituda la nova Corporaci Municipal en la sessi extraordinria de 15 de juny de 2019 s la segent:

Amparo Marco Mara Amparo Marco Gual
Alcaldessa-Presidenta
Grup Municipal Socialista

David Donate
David Donate Castiblanque
Primer Tinent d'Alcaldia i Portaveu Grup Municipal
Grup Municipal Socialista

Ignasi Garcia
Ignasi Garca Felip
Segon Tinent d'Alcaldia i Portaveu Grup Municipal
Grup Municipal Comproms per Castell

Fernando Navarro
Fernando Navarro Cueva
Tercer Tinent d'Alcaldia i Portaveu Grup Municipal
Grup Municipal Podem-Esquerra Unida

Pilar Escuder
Pilar Escurder Molln
Quarta Tinent d'Alcaldia
Grup Municipal Socialista

Vernica Ruiz
Vernica Ruiz Escrig
Cinquena Tinent d'Alcaldia i Portaveu adjunta
Grup Municipal Comproms per Castell

Jos Lus Lpez
Jos Lus Lpez Ibez
Sis Tinent d'Alcaldia
Grup Municipal Socialista

Mary Carmen Ribera
M Carmen Ribera Soriano
Setena Tinent d'Alcaldia
Grup Municipal Socialista

Omar Braina
Omar Braina Bou
Vuit Tinent d'Alcaldia i Portaveu adjunt Grup Municipal
Grup Municipal Socialista

Isabel Granero
Isabel Granero Moya
Novena Tinent d'Alcaldia
Grup Municipal Socialista

Patricia Puerta
Patricia Puerta Barber
Regidora Delegada
Grup Municipal Socialista

Jorge Ribes
Jorge Ribes Vicente
Regidor Delegat
Grup Municipal Socialista

Marinela Mnica Barabs
Marinela Mnica Barabs
Regidora Delegada
Grup Municipal Socialista

Francesc Mezquita
Francesc Mezquita Patuel
Regidor Delegat
Grup Municipal Comproms per Castell

M Jesus Garrido
M Jesus Garrido Moya
Regidora Delegada i Portaveu adjunta
Grup Municipal Podem-Esquerra Unida

Begoa Carrasco
Begoa Carrasco Garca
Portaveu de Grup Municipal
Grup Municipal Popular

Sergio Toledo
Sergio Toledo Llorens
Portaveu adjunt de Grup Municipal
Grup Municipal Popular

Vicent Sales
Vicent Francesc Sales i Mateu
Regidor
Grup Municipal Popular

Susana Fabregat
Susana Fabregat Carrasquer
Regidora
Grup Municipal Popular

Juan Carlos Redondo
Juan Carlos Redondo Gamero
Regidor
Grup Municipal Popular

Maria Espaa
Mara Espaa Novoa
Regidora
Grup Municipal Popular

Vicente Guillamn
Vicente Guillamn Terrado
Regidor
Grup Municipal Popular

Alejandro Marn-Buck
Alejandro Marn-Buck Gmez
Portaveu de Grup Municipal
Grup Municipal Ciudadanos

Vicente Vidal
Vicente Manuel Vidal Safont
Portaveu adjunt de Grup Municipal
Grup Municipal Ciudadanos

Paula Archels
Paula Archels lvaro
Regidora
Grup Municipal Ciudadanos

Esteban Ventura
Esteban Ventura Mart
Regidor
Grup Municipal Ciudadanos

Luciano Ferrer
Luciano Ferrer Pons
Portaveu de Grup Municipal
Grup Municipal Vox Castelln de la Plana