Està en: INICI > Organitzaci Poltica > El Ple > Funcionament

Per a debatre i decidir sobre els assumptes de la seua competncia i per a realitzar la seua funci de control de elEquip de Govern, el Ple celebra sessions ordinries normalment el dijous ltim de cada mes, a les 11:00 hores.

A ms, pot celebrarsessions extraordinries, quan l'assumpte o assumptes pendents ho requerisquen, per iniciativa de l'Alcaldessa-Presidenta o a petici de la quarta part almenys, del nombre legal dels seus components.

Les sessions sn pbliques, excepte les excepcions establides en la llei i se celebren en elSal del Ple. La seua convocatria, aix com elordre del dia, s'anuncia en eltauler d'anuncisi en la pgina webd'aquest Ajuntament.

El seu funcionament (convocatries, ordres del dia, intervencions, votacions, etc.) estan regulades, a part de per altres normes de superior rang, per elReglament Orgnic del Ple i les seues Comissions, aprovat en la sessi de 21 de desembre de 2006 i publicat en el Butllet Oficial de la Provncianmero 71, de 7 de juny de 2007.

Els debats, votacions i acords queden reflexats en l'acta de cada sessi. Els acords se publiquen en extracte en eltauler d'anuncis i en lapgina webd'aquest Ajuntament. A partir d'elles, els ciutadans poden demanar cpies i certificacions d'acords concrets.

LaTitular de la Secretaria General del Plees la Sra. Concepcin Juan Gaspar.

Contacte:pleno@castello.es