Està en: INICI > Organitzaci Poltica > El Ple > Especial de Suggeriments i Reclamacions

>> ORDRES DEL DIA.

IV.- Comissi Permanent de Ple Especial de Suggeriments i Reclamacions, t com a objecte la defensa dels drets i interessos dels vens davant de l’Administraci Municipal, per la qual cosa podr supervisar l’activitat de la mateixa i haur de donar compte al Ple, per mitj d’un informe anual, de les queixes presentades i de les deficincies observades en el funcionament dels servicis municipals, amb especificaci dels suggeriments o recomanacions no admeses per l’Administraci Municipal. Tamb pot realitzar informes extraordinaris, quan la gravetat o la urgncia dels fets ho aconsellen.

Celebrar sessi ordinria, almenys una vegada al trimestre, el dimecres de la setmana immediata anterior a la de celebraci del Ple, a les 13:00 hores a la sala de juntes de l’Ajuntament i est integrada pels segents regidores i regidors:

 • President::
  Francesc Mezquita Patuel.
 • Vicepresident 1er:
  Jos Lus Lpez Ibaez.
 • Vicepresidenta 2:
  Maria Jess Garrido Moya.
 • Vocals:
  Isabel Granero Moya.
  Jorge Ribes Vicente.
  Begoa Carrasco Garca.
  Juan Carlos Redondo Gamero.
  Alejandro Marn- Buck Gmez.
  Luciano Ferrer Pons.
 • Secretria-Delegada:
  Titular, Concepcin Juan Gaspar, Secretria General del Ple.