Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Agent de Policia Local
Nmero de convocatria: 12/2019
Concurs per mobilitat

Subgrup: C1.
Categoria: Agent de la Policia Local.
Nmero de llocs: 21.
Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 51, de 20 d'abril.
  - Rectificaci en el B.O.P.: nm. 58, de 4 de maig.
  - D.O.G.V.: nm. 8564, de 6 de juny (en extracte).
Publicaci de la convocatria: B.O.E. nm. 147, de 20 de juny.
Termini de presentaci d'instncies: Del 21 de juny al 19 de juliol.
Import a pagar: 33 euros.

>> Anunci: Aportaci de reconeixement mdic.

>> Anunci del resultat de la revisi de la prova psicotcnica.

>> Anunci de la convocatria per a la revisi final de la prova psicotcnica.

>> Anunci del resultat del test psicotcnic.
     Annex: Llistat de les qualificacions

>> Anunci dels horaris per a la realitzaci de l'entrevista.

>> Anunci del resultat del test psicotcnic i convocatria per a l'entrevista.
     Annex: Llistat de les qualificacions

>> Anunci d'apertura pblica de sobres de l'exercici test psicotcnic.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de l'exercici psicotcnic.

>> Anunci de canvi en el tribunal qualificador.

>> CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i establiment de la data d'inici del procs selectiu.

>> Solicitud de Admisin a Pruebas Selectivas.


<< Tornar