Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Oficial/a del Servei de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvament
Nmero de convocatria: 9/2019
Concurs oposici, per torn lliure

Subgrup: A2.
Categoria: Oficial/a del Servei de prevenci, extinci d'incendis i salvament.
Nmero de llocs: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2017.
Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 41, de 30 de mar.
  - D.O.G.V.: nm. 8533, de 23 d'abril (en extracte).
Publicaci de la convocatria: B.O.E. nm. 117, de 16 de maig.
Termini de presentaci d'instncies: Del 17 de maig al 13 de juny.
Import a pagar: 33 euros.

>> Anunci de l'apertura pblica dels sobres del resultat de la prova tipus test.

>> Anunci del resultat amb respostes de la prova tipus test.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de la prova tipus test.

>> Anunci del resultat de la prova psicotcnica.

>> Anunci de l'apertura pblica dels sobres del resultat de la prova psicotcnica.

>> CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci del resultat de les proves fsiques i convocatria per a la realitzaci de la prova psicotcnica.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci d'adjudicaci del contracte menor per a la realitzaci de les proves psicotcniques.

>> Anunci del resultat del reconeixement mdic i convocatria per a la realitzaci de les proves fsiques.

>> Anunci de modificaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci d'ajornament de la data de realitzaci de la primera prova de la fase oposici, per qestions logstiques, fins al dia 28 de novembre.

>> Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'incici del procs selectiu.

>> Bases generals de la convocatria.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

Material de suport per a la confecci de temari previst en aquestes Bases:


<< Tornar